{

Nieuws & info

terug terug verder verder
Kerkgemeente Arnhem Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen Wagnerlaan 90, 6815 AG Arnhem
verder verder

ACTUEEL NIEUWS: 

De Nag Hammadi-gesprekken gaan in het najaar weer verder

Priester Christiaan de Moraaz Imans gaat verder met het Geheime boek van Johannesaansluitend aan de zondagse H. Mis.

Gedacht wordt aan ongeveer één uur tot maximaal 1½ uur na de dienst.

 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden,

Voor de aanschaf van het boekje dient u eenmalig € 5,- te betalen.

De contactgegevens van pr. Christiaan en Carin vindt u op de pagina "Diversen".

Reactie en/of vragen mailen naar  vkkchristiaan@gmail.com


Ook willen we aandacht besteden aan de achtergronden van de H. Mis, de kleuren van de zondagen, gebruikte attributen en kleding.

Data volgen, na de zomertijd.


  

Open Monumentendagen op 10 en 11 september

 

Numerologie en gnostiek; Kabbala en yoga; Natuurgeneeskunde en de piramiden; Biologisch dynamische landbouw en duurzaamheid. Zij hebben allen iets gemeenschappelijks. Zij zijn doordrenkt met esoterie.

Alles uitdrukken in letters en cijfers is heel Westers. Jezelf uitdrukken via bijvoorbeeld zingen en dansen wordt als zweverig gezien. Er is een grote drang om alles met het verstand te verklaren.

De katharen stellen vragen die zij met hun intuïtie trachten te beantwoorden. Dwarse vragen, zoals 'Wat deed God voordat hij de wereld schiep?' Kerkvader Augustinus antwoordde daar als volgt op: 'Toen maakte hij stokjes, om mensen mee te bestraffen die dit soort vragen stellen'.

In de esoterie gaat het om persoonlijke ontwikkeling. Je gelooft niet klakkeloos alles wat je voorgeschoteld wordt. Je onderzoekt het zelf door middel van je zintuigen, door kunst, muziek en het leven. Door ervaringen leer je onafhankelijk denken. Lees je teksten van 2000 jaar oud en maak je de woorden weer levend.

 

Niets is zo duurzaam als esoterie.

 Esoterie begon al bij Plato met zijn uitgangspunt: Als je maar een klein beetje van jouw idealen waarmaakt, wordt de wereld al stukken beter.

De eeuwen daarna  lag de nadruk op incarnatie en het ontdekken van de verborgen werkelijkheid achter dingen.

400 jaar na Christus roept Hypatia (een jonge vrouw uit Alexandrië) op tot begrip tussen de verschillende godsdiensten en stelt dat uit de oude esoterische mysteriescholen het Christendom is gegroeid. Dit moest ze met de dood bekopen.

De laatste jaren zijn de verhalen over de Katharen zeer populair. Zij handelden vanuit de esoterische gedachte dat iedereen een goddelijke vonk in zich draagt.

Esoterische stromingen verdwijnen vaak ondergronds en laten als de tijd rijp is weer van zich horen. Zo verging het ook met de Griekse, Arabische en joodse tradities. Na 8oo jaar ‘radiostilte’ komen magie, astrologie en alchemie weer tot leven.

Vrijmetselaars bouwen met goede daden aan een betere wereld.

Rozenkruisers staan open voor mysterie en voor goddelijke kennis.

Van Newton zijn we vergeten dat zijn hoofdbezigheid de alchemie was. Zijn boeken over natuurwetenschappen liggen in een glazen vitrine in het British Museum. Op de vlooienmarkt vindt je zijn geschriften over alchemie.

De eerste helft van de twintigste eeuw was zo gewelddadig dat verbeelding en symbolisch denken weggedrukt werden. De mens maakte zich los van de natuur, die niet langer als magisch en betoverend werd beschouwd, maar eerder als een wereld van te observeren en te beheersen objecten. De mens was niet langer een 'wereldbewoner', maar veranderde geleidelijk in de 'meester en eigenaar van de natuur'. De natuur werd steeds minder gezien als een levend organisme.

Esoterie gaat uit van het gegeven dat natuur alles en iedereen verbindt. Vanuit deze gedachte ont-wikkeld zich homeopathie, theosofie (Het is de geest die geneest) en antroposofie (niet God maar de mens staat centraal). Vanuit de antroposofie ontstaat biologisch dynamische landbouw.

Natuurlijke en spirituele leef- en denkwijze nemen een centrale plaats in onze tijd in. Inmiddels is naturisme, yoga, chakra’s en meditatie redelijk gewoon geworden en kijkt niemand meer op van spiritualiteit.

Rond 1200 zijn het de ridderverhalen die ons kennis laten maken met graalromans over een levenbrengende kelk c.q. steen. Hedendaagse bestsellers in de esoterische geest zijn: The Lord of the Rings, Harry Potter en The Da Vinci Code.

Gelukkig levert de esoterie vandaag de dag opnieuw een tegengeluid met de gedachte dat de mens net zoveel liefde en emotie nodig heeft als rede, en mythen net zoveel als wetenschappelijke kennis. We beschikken immers niet voor niets over verbeeldingskracht.

 

 


 

Informatie-avond over de alchemistische principes achter de eucharistie.

Donderdagavond 28 oktober zal Priester Piet Standaar aan de hand van alchemistische principes de transmutatie van brood en wijn naar het lichaam en bloed van Christus uitleggen. Hij gaat dan dieper in op de verrichtingen van de priester tijdens de consecratie en de effecten daarvan. Het begint om 20.00 uur en zal rond 22.00 zijn afgelopen. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in de kerk. Van te voren opgeven is niet nodig.

  


Allerzielen 2020

Ook dit jaar besteden wij weer aandacht aan Allerzielen. Dat doen wij gezamenlijk met een ieder, die een dierbare wilt herdenken. Op een ingetogen wijze zonder dienst of mis. Eenvoudig door een kaars bovenop de heuvel tussen spiegels te plaatsen. Opdat het licht van onze dierbaren in alle vrijheid kan weerkaatsen in de wereld.

De kaarsen worden aan het begin van het voetpad uitgereikt, aangestoken en in stilte de heuvel opgedragen. Wij zorgen voor kaartjes waarop u namen en/of ge­dachten kunt vermelden. Binnen in de kerk worden de namen als een mantra opgelezen. U kunt naar behoefte op gepast afstand in de kerk plaatsnemen.

Wilt u namen van dierbaren en/of gedachten laten oplezen? Stuurt dan een e-mail met de gegevens naar het e-mailadres van pr. Carin. Haar e-mailadres vindt u op de pagina "Diversen".

Omdat dit jaar Allerzielen na Allerheiligen valt worden de speciaal doorgegeven namen ook tijdens de H. Mis op 8 november opgelezen. Eventueel meegebrachte bloemen worden tijdens deze mis bij het altaar geplaatst.

Tijdens de dienst van Allerheiligen worden de overleden van het afgelopen jaar, zoals die in ons boekje staan, opgelezen.

 


Elke eerste zondag van de maand: een digitale Koffietafel 

Tijdens de coronaperiode hebben we binnen de kerkgemeente Arnhem op de donderdagavonden een online-koffietafel georganiseerd opdat we verbonden bleven met elkaar. Tijdens deze avonden deelden we onze gedachten over de overweging van de voorafgaande zondag. Die online-koffiemomenten zijn als zeer prettig ervaren en daarom organiseren we nu vanaf oktober op elke 1e donderdag van de maand van 20.00 tot ongeveer 21.00 wederom een online-koffietafel.

Deze online-koffiemomenten willen wij niet voor onszelf houden. Eenieder die samen met ons van gedachten wil wisselen is van harte welkom op deze avonden. Wij maken gebruik van een onlineapplicatie (Gotomeeting), die zeer eenvoudig én veilig in gebruik is.

Wenst u hieraan deel te nemen geef dan uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer aan Henk Nijland door. U ontvangt in de week voorafgaand aan de online-koffietafel de benodigde link en instructies. De contactgegevens van Henk vindt u op de pagina "Diversen". 

Uit ervaring kan ik zeggen dat het zeer waardevol en inspirerend is om op een mooie liefdevolle wijze met eenieder die het gedachtegoed van de VKK een warm hart toedraagt van gedachte te wisselen over inspirerende onderwerpen die in de overwegingen voorbijkomen.

Henk Nijland

 

  


Onze kerk is weer open met ingang van 21 juni 2020. Én de dienst is digitaal te volgen.

 
Het is zover!!! Onze kerk gaat open op zondag 21 juni voor kerkleden en belangstellenden. U bent weer van harte welkom om de kerkdiensten bij te wonen.
 
Uiteraard zijn er maatregelen genomen om op een zo veilig mogelijke manier de diensten gezamenlijk te kunnen vieren. Deze maatregelen staan vermeld in onze richtlijnen, die conform de richtlijnen en veiligheidseisen van het RIVM zijn opgesteld. Voor het bijwonen van de kerkdiensten is het noodzakelijk dat u deze richtlijnen leest, zodat we samen kunnen bijdragen aan een zo veilig mogelijke viering. Mocht u na het lezen hiervan vragen of suggesties hebben, neem dan vooral contact met mij of het bestuur op.
 
Wat van het allergrootste belang is en daarom nogmaals benadrukt wordt: u komt niet naar de kerk wanneer u verkoudheidsklachten en/of verhoging heeft. 
 
Er kunnen maximaal 10 mensen, exclusief de celebrant, deelnemen aan de kerkdienst. In verband met de bezetting en de voorbereiding wil ik graag van u vernemen of u bij een kerkdienst Heilige Mis aanwezig wilt zijn.
 
Het streamen van de kerkdienst gaat ook door. Mocht het voor u niet mogelijk of gewenst zijn de kerkdienst persoonlijk bij te wonen, u kunt gewoon iedere zondag via facebook de dienst met ons meevieren.  
 
Tot zondag!
 
Carin van Midloo
Eerstaanwezend priester Kerkgemeente Arnhem

 


Geannuleerd.

Nag Hammadi gespreksavonden in de eerste helft van 2020.

 

Op woensdagavond 15 januari 2020 beginnen we weer met de Nag Hammadi gespreksavonden. De priesters Piet Standaar en Christiaan de Moraaz Imans bespreken dan het Evangelie der Waarheid.

Het betreft deze keer een cycli van 9 avonden namelijk op:

                                   15 + 29 januari

                                   05 + 19 februari

                                   04 + 18 maart

                                   15 + 29 april

                                   06 mei

 

De aanvangstijd is 20.00 uur en de verwachte eindtijd zal 22.00 uur zijn.

 

Voor het drukwerk wordt eenmalig een bijdrage van € 5,- gevraagd (tenzij u deze al tijdens een eerdere cycli heeft ontvangen). Voor deze cycli van 9 avonden wordt een bijdrage van € 36,- gevraagd. U kunt de voor u geldende kosten overmaken op het IBAN rekeningnummer: NL 04 INGB 0000 9396 84 t.n.v. penn. par. Arnhem der Vrij-Katholieke Kerk, Duiven.

 

Mocht u niet alle avonden kunnen bijwonen, dan is dat geen probleem. U kunt ook incidenteel aanschuiven.

 


14 februari 2020: Heilig Lof.

 

Er zal weer een Heilig Lof worden gevierd! En wel op 14 februari om 20.30 uur. U bent van harte welkom om deze korte maar bijzondere dienst mee te maken. 

 

 


 

27 oktober 2019 van 16.30 tot 17.30
Universal Harpsongs over licht, liefde, eenheid, muziek en de natuur.
 
Harpsongs gebaseerd op Universeel Soefisme: prettig aansprekende muziek en inspirerende universele teksten. Teksten die geschreven zijn om ons hart verder te openen opdat onze wijsheid kan groeien.

Marja de Jong begeleidt deze harpsongs met haar warme stem en harpspel. Het concert duurt ongeveer 1 uur. De entree bedraagt € 10,00, dit is inclusief een cd.
 
Wilt u dit concert bijwonen? Dan kunt u zich via de onderstaande website aanmelden. Ook wanneer u op een ander moment zo'n concert wenst bij te wonen kunt u zich via de onderstaande website aanmelden.
 
www.marjadejong.jouwweb.nl
 
 
Verdere informatie over het concert vindt u hier.