{
terug terug verder verder
Kerkgemeente Arnhem Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen Wagnerlaan 90, 6815 AG Arnhem

Uit het

kerkblad

Vier keer per jaar verschijnt het blad van onze kerkgemeente, "Op de Hoogte". Daarin staan - naast algemene mededelingen en huishoudelijke informatie - ook regelmatig inhoudelijke artikelen over spirituele thema's zoals de perioden en feestdagen van het kerkelijk jaar, de speciale thema's van elke H. Mis, of andere spirituele of esoterische onderwerpen.

U kunt "Op de Hoogte" digitaal als PDF-bestand per mail ontvangen. Stuur een mail naar de redactie: karinhegeman@gmail.com, dan plaatsen we u op de verzendlijst. 

Wilt u ons kerkblad "Op de Hoogte" via de post ontvangen? Geeft u dit dan aan door € 15,-- (per jaar, 4 oplagen) over te maken op ons rekeningnummer: NL 04 INGB 0000 9396 84 t.n.v. penn. par. Arnhem der Vrij-Katholieke Kerk, Duiven, onder vermelding van uw adresgegevens. Na ontvangst van het abonnementsgeld ontvangt u het blad per post.


Op deze pagina vindt u de overwegingen van onze kerkgemeente. Klik gerust op één van de thema's.

2021:

Gemeenschap

Oprechtheid en beheersing van de tong

Aswoensdag/Qudragesima

Inzicht/mensenkennis

Geestelijke verkwikking

Palmpasen

 

2020:

Driekoningen

Verheerlijking van onze Heer - Oprechtheid - Beheersing van onze tong

Maria Lichtmis - Opdracht van onze Heer in de Tempel - Volharding

Sexagesima

Quinquagesima - H. Geest als het vuur van de Liefde

Nederigheid - Onze Lieve Vrouwe Boodschap

Palmzondag

Pasen

2e Zondag na Pasen

3e Zondag na Pasen

5e Zondag na Pasen

God als Licht

God als Liefde

God als Vrede

Zuiverheid - Reinheid

Wijsheid

Vertrouwen

Onderscheidingsvermogen

Zelfovergave

Goede Werken

Vernieuwing van het hart

Rechtvaardigheid

Geestelijke vooruitgang

Christus als Waarheid

Volharding

Juist aangewende energie

Verdrijven van onwetendheid

Onderscheidingsvermogen

Juist handelen

Kerst

 

2019:

Kerst

Goddelijke Liefde

Juist aangewende energie

Tact en verdraagzaamheid

De werkelijkheid van al hetgeen eeuwig is

Wijsheid

Zuiverheid-Reinheid

God als Licht

Corpus Christi

Hemelvaart

Beloken Pasen

Pasen

Palmpasen

Inzicht (mensenkennis)

De Heilige Geest als het vuur van de liefde

De Heilige Geest als heiligmaker - Sexagesima

Driekoningen

 

2018:

Oudjaar

Kerst

Goddelijke Liefde

Zelfvergetelheid

Het verdrijven van onwetendheid

Toewijding

Heilige Drievuldigheid

2e Zondag na Pasen

Nederigheid

Beheersing van de tong/spraak

Maria Lichtmis

Doop van de Heer

Driekoningen

 

2017:

Onderscheidingsvermogen

Heilige Drievuldigheid

Sexagesima

 

 

 

verder verder