{
terug terug verder verder

Diversen

verder verder
 
Op deze pagina vindt u:
  • - namen en adressen van bestuur, geestelijkheid, organist en redactie kerkblad
  • - financiële informatie

en op de volgende pagina's (zie button "verder ▶" rechtsboven op deze pagina)

  • informatie over het kerkgebouw
  • informatie over gnosis en gnostiek

 

Namen en adressen:

Locatie kerk (géén postadres)
Wagnerlaan/hoek Cattepoelseweg, op de heuvel tegenover ziekenhuis Rijnstate, Arnhem
(zie verder pagina "routebeschrijving")
Postadres: Doesburgseweg 8, 6941 SJ Didam 

 

Geestelijkheid
Mevr. C.J.M. (Carin) Copper (eerstaanwezend priester)
Tel.: 06 21108315
icat.nl@hotmail.com

H.P.C. (Christiaan) de Moraaz Imans
Tel.: 06 54248635
vkkchristiaan@gmail.com

B.H.M. (Ben) Derksen (acoliet)
Tel.: 06 16467967
bhderksen@kpnmail.nl

L. (Leo) Truyman (lezer)
Tel: 0345-525557
leo.truyman@planet.nl

G. (Ger) Luijten (altaardienaar)
Marionenger@ziggo.nl

 

Bestuur 
L. (Leo) Truyman (voorzitter)
Tel: 0345-525557
leo.truyman@planet.nl

Ger Luijten (secretaris)
Tel 06 53805112
Marionenger@ziggo.nl


arnhem@vkk.nl (tevens e-mailadres van de kerk)

H. (Henk) Nijland (penningmeester)
Tel. 06-10929888
h.nijland@ziggo.nl

 


Redactie kerkblad "Op de Hoogte" 
Mevr. L. (Lisanne) Domensino

 

Ledenbijdrage, giften, abonnement Op de Hoogte

De kosten voor de liturgische diensten en andere activiteiten, en voor het onderhoud van het kerkgebouw moeten geheel worden gedekt uit vrijwillige bijdragen en giften. De VKK verwacht van haar leden dat zij naar draagkracht bijdragen aan de instandhouding van de kerkgemeente.

Gemiddelde richtbedragen bijdrage voor leden en belangstellenden:
- alleenstaanden € 20,- per maand
- meerpersoons huishoudens € 33,- per maand

Let op! Dit zijn richtbedragen. Uw bijdrage is zeker net zo welkom wanneer u minder kunt bijdragen.

Los abonnement papieren versie kerkblad “Op de Hoogte": € 15,-- per jaar (4 nummers).

Betalingen en overige giften kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer: NL 04 INGB 0000939684
t.n.v. penn. par. Arnhem der Vrij-Katholieke Kerk, Duiven

Kerkgemeente Arnhem Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen Wagnerlaan 90, 6815 AG Arnhem