{
terug terug verder verder verder verder

De kerkruimte is nog op verschillende dagdelen beschikbaar voor gebruik voor andere activiteiten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur.   

Voor bijzondere vieringen zoals de doop, een huwelijksinzegening, een genezingsdienst, het Heilig oliesel bij een aanstaand overlijden, een requiemdienst en een uitvaart een huwelijk of uitvaart kunt u contact opnemen met de eerstaanwezend priester.

Zie de pagina "Diversen" voor telefoonnummers en mailadressen.

Kerkgemeente Arnhem Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen Wagnerlaan 90, 6815 AG Arnhem

Gebruik kerk