{
Kerkgemeente Naarden St. Michael and All Angels Meentweg 9, 1411 GR Naarden

                                                                                  Eerst Aanwezende :         Mgr. Parcival van Gessel

                                                                                                           priesters:         José Versteeg                                                                                                                                                             Jos Wieman (emeritus)


Contactgegevens:

Telefoon kapel:        035 6943431
Telefoon pastoraal:  036 8440174
Telefoon voorzitter: 033 2853248
E-mail: naarden@vkk.nl

 

  By Divine power of Almighty God
My nerves are healed 
My mind is still
My heart is at rest
My spirit in peace 
Peace.Peace.Peace.

     

 

 

 

 

   

DE STILLE WEEK IN NAARDEN van 18 t/m 21 april 2019

Het programma voor deze week vindt u op onze nieuwspagina

en een overzicht van de verschillende diensten onder het kopje "dienstenrooster"

 

                                   

WELKOM IN NAARDEN

De kapel van onze kerkgemeente is prachtig gelegen, midden in het bos op het landgoed 

van het Internationaal Theosofisch Centrum.

**** Al onze diensten zijn vrij toegankelijk voor iedereen! U hoeft géén lid te zijn *****

 

 

De Vrij-Katholieke Kerk is een kerk van religieuze vrijheid.

De VKK biedt mensen die op zoek zijn naar religieuze vrijheid en die rituelen waarderen, de mogelijkheid om deel te nemen aan diensten met een mystiek karakter. Ieder mens heeft van nature het vermogen om vanuit innerlijk weten tot bewustzijn te komen. Ritueel en liturgie zijn krachtige elementen om te groeien.

De VKK hecht ook waarde aan denkbeelden uit jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, islam, soefisme en bahai. Aspecten uit deze en andere richtingen vormen onderdeel van de beleving van de mensen in deze gemeenschap; het geloof in karma en reïncarnatie is binnen de VKK niet vreemd. In de kerk is veel aandacht voor de esoterische en symbolische achtergronden van het ritueel en de liturgie. Naast Bijbelteksten worden ook gnostische geschriften gebruikt.

De theosofische gedachte: “geen godsdienst boven waarheid”, geeft precies aan waar het in de VKK om gaat. Met elkaar zijn de kerkgangers op zoek naar antwoorden op levensvragen: wie ben ik, waar ga ik naar toe, wat is de zin van het leven en wat gebeurt er na de dood? Die zoektocht naar antwoorden is heel persoonlijk. Interpretatie naar eigen inzicht en vrijheid van individuele keuzes worden gestimuleerd en gewaardeerd. De VKK heeft geen binding met Rome en kent geen dogmatische autoritaire visie met betrekking tot levensthema’s.

De VKK beschouwt Christus als hoofd van de Kerk en legt nadruk op onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en vriendschap voor een ieder.

De sacramenten in de VKK, zoals de heilige communie, de doop, het vormsel, het oliesel bij sterven en de voltrekking van het huwelijk zijn in principe voor iedereen toegankelijk.

Wij kennen mannelijke en vrouwelijke priesters, die getrouwd mogen zijn. Zij doen het geestelijk werk pro deo.  

Een bezoek aan onze kerk zal zeker voldoening geven al is het maar om de rust te vinden op onze bosrijke locatie. Een moment van bezinning en meditatie is, in onze drukke wereld, een verademing en verstilling. 

Ter illustratie onderstaand een meditatie van een van onze grondleggers Mgr. C.W Leadbeater.

Een meditatiegebed van Mgr. C.W. Leadbeater

O Gracious Lord, I enter Thy Radiance, and approach Thy Presence,
bearing with me the service done in Thy name, and for Thee.
I seek to become a more efficient server, and open my heart and mind
to the power of Thy Love, and Thy Joy and Thy peace.

In Thy presence, Thy Love floods my being.
Love which is gentleness, kindness, helpfullness,
I must therefore be loving, gentle, kind and helpful to all men.

In Thy presence, Thy joy pervades me.
Joy which is light, radiance and eternal youth.
I must therefore bear Thy Joy to those who are sad and depressed.

In Thy presence, Thy Peace enfolds me
and fills me with contentment, certainty, rest, stillness.
Thy Peace which passeth understanding.
I must therefore be a centre of Love, Joy and Peace in this world.

I place my hands in Thine with all love and trust and confidence,
for Thou art indeed my Lord.
From the unreal lead me to the Real, from darkness to Light,
from death to Life eternal.
At Thy feet, and in the Light of Thy Holy Presence,
I strive to realize what I am.

I am not this body which belongs to the world of shadows;
I am not the desires which affect it;
I am not the thoughts which fill my mind;
I am not the mind itself.
I am the Divine Flame within my heart, eternal, immortal, ancient,
without beginning, without end.

Dit gebed verscheen in het tijdschrift “Ubique” in maart 1935.
Bisschop Leadbeater leerde dit gebed aan zijn lesgroep in Melbourne, Australië,
om te gebruiken als dagelijkse meditatie.
Elk woord en alle verbanden tussen de woorden heeft hij maandenlang overdacht en overwogen.
De combinatie van woorden, zinnen en ideeën heeft een diepe esoterische betekenis.
Na elke frase is een pauze met diepe meditatie van belang om de werking te voelen.

 

 

 

verder verder