{

Nieuws & info

terug terug verder verder

Algemene Ledenvergadering
zondag 10 oktober vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Een behoorlijk aantal leden en belangstellenden waren aanwezig. De sfeer was ontspannen en we hebben in minder dan twee uur al onze punten afgehandeld. Het belangrijkste was de verkiezing van Gerard Jansen als penningmeester en het afscheid van Helen Wieman als penningmeester en bestuurslid na 22 jaar. Bloemen, woorden van dankbaarheid, cadeaus, het was een mooi afscheid. Ook is Carolien Aapkes toegetreden tot het bestuur. Welkom in het bestuur Gerard en Carolien.
De ALV was ook een goede gelegenheid om allen te bedanken voor het vele werk dat zij verrichten in dienst van onze kerkgemeente. We sloten de middag af met een Heilige Lof.
Al met al een ALV waarop iedereen tevreden kan terugkijken. 

Nag Hammidi bijeenkomsten in Naarden
We starten onze bijeenkomsten op dinsdag 5 oktober met een Introductie-bijeenkomst waar zal worden ingegaan op de verschillende geschriften die nog niet in de afgelopen jaren zijn besproken. Er zal dan een keuze worden gemaakt welk geschrift het meeste aanspreekt.

De vervolgbijeenkomsten zullen om de 2 weken op de dinsdagavonden zijn. Aanvang steeds om 20.00 uur tot 22.00 uur: 19 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december.

In januari 2022 willen we de studie vervolgen met eenzelfde frequentie. Data worden later vastgesteld.

Gespreksleiders: Mgr. Parcival van Gessel en priester Piet Standaar

Informatie en aanmelden: p.vangessel@telfort.nl                                      

Preken teruglezen
Onder het tabblad 'Diversen' zijn de meeste preken van dit jaar terug te lezen.
(of klik op de rode tekst)

Aanbeveling
Onze Bisschop +Peter Baaij heeft onderstaande aanbeveling geschreven om je met de H. Eucharistie en de Priester te kunnen verbinden:

Gedachten zijn krachten. Steeds meer mensen erkennen dat. We kunnen door positieve gedachten, iets positiefs bereiken, zelfs verbindingen maken. Hoe gebruik je gedachtenkracht en verbeeldingsvermogen om je af te stemmen op de H. Eucharistie.

Brand een kaars, ga ontspannen zitten, maak het je gemakkelijk. Installeer je daarvoor om 10.25u

Om 10.30u Breng je vingertoppen bij elkaar en breng je aandacht naar je ademhaling. Adem in, houd de adem even vast en adem rustig uit. Herhaal dit een aantal malen. Vul je gedachten met Licht en Liefde. Verbind dit Licht en deze Liefde met al het leven om je heen. Voel deze verbinding in je lichaam.

Visualiseer daarna het altaar van de kerkgemeente waar jij komt en laat een zon op de plek van het tabernakel schijnen. Hou vol dit beeld te visualiseren en let tegelijkertijd op je ademhaling.

Probeer dit tenminste 15 minuten vol te houden. Verslapt je aandacht, breng je aandacht weer naar dat beeld terug. +Peter Baaij

Preken teruglezen
Op het tabblad Diversen kunt u de meest recente preken teruglezen (of klik op de rode tekst)

Muziek op Amerikaanse LCC website 
Alle gemeenteleden zingen graag mee. Dat is niet makkelijk bij diensten die niet vaak worden uitgevoerd of qua taal afwijken. Om dit makkelijker te maken is het mogelijk om Engelstalige diensten eerst te beluisteren.  Op de Amerikaanse website van de LCC staan alle Engelse gezangen keurig in mp3 formaat op de site. Ze kunnen direct worden beluisterd en/of gedownload! Je vind ze op de website:  www.thelccusa.org  onder Services > Music

 

 

 

 

 

 

Kerkgemeente Naarden St. Michael and All Angels Meentweg 9, 1411 GR Naarden