{

Nieuws & info

terug terug verder verder

 

De Vrij-Katholieke Kerk in het kort

 

Heel kort

De Vrij-Katholieke Kerk (hierna ook de kerk) wil de mensen helpen bij hun zoeken naar de verbinding met God. Want ons hart is zonder rust tot het vrede vindt in God. Je kan in plaats van God ook zeggen de Bron, de universele Werkelijkheid, het goddelijke of het grotere geheel. De kerk heeft als kerkdienst de Mis. Het christendom en de andere godsdiensten putten uit dezelfde Bron. Geen enkele godsdienst of kerk kan daarom zeggen de waarheid te bezitten.

 

Bronnen en pad van de mens

Voor de Vrij-Katholieke Kerk zijn bronnen van inspiratie de Bijbel en andere heilige boeken (ook van andere godsdiensten). En ook de theosofie [1] en de gnostiek [2]. De mens is geschapen naar het beeld van God. Daarom is de mens een vonk van goddelijkheid. De mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leven en medeschepselen. En hij/zij is bestemd zich tot volmaaktheid te ontwikkelen. Door deze goddelijke vonk tot werkzaamheid te brengen. Dat is natuurlijk allemaal bepaald niet gering. En dit lukt dan ook niet in één leven. Daarom moet de mens vele levens (reïncarnaties) doormaken op aarde. Zo denkt de kerk erover. Wat de kerk overigens niets oplegt.

 

Vrijheid van geloven

Want iedereen (ook de leden van de kerk dus) is helemaal vrij zelf te bepalen wat hij of zij gelooft. De

Vrij-Katholieke Kerk heeft als uitgangspunt dat ieder mens in vrijheid en bewust zijn/haar pad gaat. De kerk legt hierbij dus niets op.

 

Over de Mis

Iedere zondag dragen in de verschillende kerkgemeenten van de Vrij-Katholieke Kerk de priesters de Mis op. De Mis is de katholieke kerkdienst. De Mis van de kerk is geënt op de katholieke traditie, maar zij heeft er eigen gedeelten aan toegevoegd. Zij bestaat uit een vaste structuur van rituelen, teksten en gezangen (in het Nederlands). De communie is een belangrijk onderdeel van de Mis. Hierbij reikt de priester op plechtige wijze het gewijde brood en de gewijde wijn uit. Als herinnering aan en teken van het offer dat Jezus Christus bracht en brengt voor de wereld door zijn kruisiging. En als teken voor de aanwezigheid van Christus. Iedereen is welkom bij de Mis. En ook de communie staat open voor allen. Men hoeft dus geen lid te zijn van de Vrij-Katholieke Kerk of een andere kerk.

 

De organisatie

De kerk heeft geen verplicht celibaat voor haar priesters. En alle functies staan open voor zowel mannen als vrouwen. Priesters ontvangen geen inkomen vanuit de kerk. De Vrij-Katholieke Kerk is een wereldwijd zelfstandig kerkgenootschap (zij staat geheel los van de rooms-katholieke kerk; geen binding met ‘Rome’). De kerk heeft een aantal geloofsuitgangspunten (als gezegd niet voorgeschreven) maar kent geen dogma’s.

 

Wees welkom

Iedere zondag begint in de kerken van de Vrij-Katholieke Kerk de Mis om 10.30 uur. Waarbij iedereen van harte welkom is.

 

Als je meer wilt weten

Het is hier heel kort beschreven. Er is dan ook nog veel meer over te zeggen. Wilt u meer weten? Op de website van de kerk (https://www.vkk.nl/index.htm) vindt u meer informatie. En de contactgegevens van de kerkgemeenten van de Vrij-Katholieke Kerk. Als u iets (meer) wilt weten, neemt u dan vooral contact met ons op. We staan u graag te woord.

 

 

En we realiseren ons dat velen (nog) niet bekend zijn met de Mis. Maar laat dit u vooral niet weerhouden deze een keer mee te maken! Laat u zich eens meevoeren in wat er allemaal gebeurt. Na afloop (of op een ander tijdstip) kunt u met eventuele vragen terecht bij de priester. En het verplicht vanzelfsprekend tot niets.   

 

 

De Vrij-Katholieke geloofsbelijdenis

Wij geloven dat God liefde is, en kracht en waarheid en licht. Dat volmaakte rechtvaardigheid de wereld bestuurt. Dat allen eens in God zullen opgaan, hoe ver zij voordien ook zijn afgedwaald.

Wij geloven in het Vaderschap Gods, in de broederschap der mensheid. Wij weten dat wij God het beste dienen door naar onze beste vermogens onze medemensen te dienen.

Zo zal Gods zegen op ons rusten, en vrede tot in eeuwigheid.

 

[1] Theosofie betekent letterlijk goddelijke wijsheid. Deze is in de loop van eeuwen ontdekt en verborgen in mythen, legenden en religieuze verhalen doorgegeven. De theosofie geeft hierin inzicht.

[2] In de gnostiek vallen zelfkennis en godskennis samen. Wie de werkelijke situatie op aarde kent en zich bewust is van zijn goddelijke kern die kent zichzelf. En wie zo zichzelf kent die kent ook God.