{
verder verder

Eerstaanwezend priester: mw. W. Kuiper, Zwolle, tel. 038-4531384 

 

Uitnodiging voor de Jaarvergadering

 

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering  op zondag 10 maart.

We starten na de dienst om ongeveer 12.15 u met het overleg.

De stukken liggen ook 14 dagen van te voren ter inzage in de koffie kamer.

Wilt u vast nadenken over activiteiten en werkzaamheden in onze kerk.

Dan hopen wij u allen te ontmoeten op  10 maart.

Het bestuur

 Zwolse Agenda

Zie onder Dienstrooster en Uit het Kerkblad


Bestuur:

Dhr. Kees Heuvelman, voorzitter a.i. en penningmeester

tel.038-4224604, Email: keesheuvelman@hotmail.com

Kon. Wilhelminastr.15 8019 AH Zwolle

 

Dhr. Mans Hofman, secretaris

Assendorperdijk 146 K,  8012 EJ Zwolle

Tel. 06 40938557, Email: manshofman@life.nl

 

Mw. Riet van de Wijngaard-Essen, Lid

Menistenstraat 16, 8023 SB Zwolle. Tel. 038-45651522

 

Dhr. Piet Vessies, Lid

Bûterhoeke 21, 9041 AA Beltsum. Tel. 0518-451704

 


 

Postadres: Enkstraat 44 8012TX Zwolle

Rekeningnummer NL16INGB0003021379 t.n.v. Vrij Katholieke Kerk

Website: www.vkk.nl

Boekentafel, lees verder >>

Een onbekende opening >>

 

Informatie

De VKK  en  Missie & Visie

 

Kerkgemeente Zwolle St. Michaëlskerk Enkstraat 44, 8012 TX Zwolle