{
terug terug verder verder

Diversen

verder verder

de  Vrij-Katholieke Kerk

  ......werkt bewust naar een evenwicht tussen ceremoniële eredienst en toegewijd streven naar het hogere, wetenschappelijke en mystieke denken. Zij bedient de zeven sacramenten die als kanalen worden beschouwd voor de zegen van Christus. Iedereen die met eerbied het altaar nadert, is welkom bij de Heilige Communie en erediensten. Dit valt samen met vrijheid van denken en eerbied voor het persoonlijke geweten.

......ontleent de bezieling voor haar werk aan een krachtig geloof in de levende Christus. Zij is van mening dat een Kerk aan levenskracht wint, naarmate haar leden niet alleen geloven in een Christus die 2000 jaar geleden leefde, maar ernaar streven om dragers te zijn van de eeuwige Christus, Die altijd voortleeft als een machtige, geestelijke Tegenwoordigheid en Zijn mensheid leidt en kracht geeft. Daarnaast heeft zij een grote verering voor het moederlijke aspect van de Godheid, de "moeder" - natuur van God. De meest verheven uitdrukking daarvan is de Wereldmoeder, vertegenwoordigd door de Heilige Vrouwe Maria.

......gelooft dat er een samenstel van leringen en mystieke ervaring bestaat, die alle godsdiensten gemeen hebben. Zij beschouwt zich als een Christelijke Kerk, maar is desondanks van mening dat ook andere godsdiensten geïnspireerd zijn en dat alle uit één gemeenschappelijke bron voortkomen.

...... De leden van de geestelijkheid moeten in hun eigen onderhoud voorzien, krijgen geen salaris en zijn vrij om te trouwen. Voor nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met leden van de geestelijkheid. U bent van harte welkom onze diensten te bezoeken.

 

Kerkgemeente Zwolle St. Michaëlskerk Enkstraat 44, 8012 TX Zwolle