{
terug terug verder verder

Diversen

verder verder

Missie en Visie

Zoals u hebt kunnen zien hangt sinds kort de Missie en Visie (“M&V”) van onze kerkprovincie in ons kerkgebouw. Sommigen van ons hebben meegewerkt aan de totstandkoming daarvan, voor anderen is zij nieuw. Waartoe dient de Missie en Visie eigenlijk en wat kunnen wij ermee doen?

Organisaties stellen meer en meer een M&V op. Om intern richting te geven en om naar buiten toe in het kort duidelijk te maken waar men voor staat en wat men wil. Het is een uitdaging om dat voor een Kerk, als ideële organisatie bij uitstek, te doen. Dat is in onze kerkprovincie gelukt, met medewerking van alle kerkgemeenten en van de geestelijkheid.

 

Zoals het “Ten Geleide” zegt: “De M&V van de VKK in Nederland beschrijft het bestaansrecht van de VKK en de manier waarop zij wil werken. De Missie en Visie gaat alle kerkleden aan, zij kan verbinden en motiveren en kan richting geven bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Zij kan ook dienen als een kennismaking met de VKK door buitenstaanders en andere kerkgenootschappen en geestelijke stromingen.

De Missie en Visie legt echter niemand een verplichting op. De Missie en Visie staat naast de officiële stukken van de VKK, zoals de Beginselverklaring en de Korte Samenvatting van de Leer. Essentiële gedachten uit die stukken zijn opgenomen als een eigentijdse interpretatie door de leden van de VKK en met eigentijdse accenten.”

 

De M&V kent 6 hoofdstukjes:

 

 • Missie: "wie zijn we, wat doen we en wat willen we betekenen voor wie";

 • Visie: "hoe gaan wij te werk om onze Missie uit te voeren";

 • Doelen voor de komende jaren;

 • Strategie voor het uitvoeren van de doelen;

 • Waarden die van belang zijn bij het functioneren van de VKK;

 • Denkbeelden die een vitale rol spelen binnen de VKK.

De Missie, Visie en Waarden zijn afgedrukt op de kaart die in het kerkgebouw is opgehangen. De gehele M&V kunt u vinden op de website www.vkk.nl.

Voor het aanbrengen van een inhoudelijke structuur in de M&V is de volgende onderverdeling aangehouden, gebaseerd op de belangstelling binnen de VKK:

 • Goddelijke Wijsheid (zoals te vinden in geïnspireerde teksten, esoterische filosofie, symboliek, kosmologie en mythologie;

 • innerlijke ontplooiing (met onderwerpen zoals chakra’s, mystiek, inwijding, transformatie en dieptepsychologie);

 • liturgisch ceremoniële viering (met onderwerpen zoals mysteriën, ceremoniële magie en liturgie);

 • gemeenschap (van mensen, zowel spiritueel als maatschappelijk);

 • leven (menselijk, natuurlijk en goddelijk leven).

 

Die onderverdeling is heel waardevol. Elk onderdeel kun je zien als op zichzelf staand. De Visie roept echter op om ze ook te verbinden en te integreren. Dat is een nooit eindigend werk dat alleen maar toeneemt in omvang en diepgang. Het gaat daarbij in feite om de vergeestelijking van de wereld.

De onderverdeling wordt al gebruikt binnen de Opleiding voor de geestelijkheid en bij de organisatie van het Kerkcongres.

Voor de hoofdstukjes Doelen en Strategie hebben kerkgemeenten ideeën aangeleverd. Die hoofdstukjes moeten nog verder door het Centraal Kerkbestuur worden uitgewerkt. Elke kerkgemeente kan lokale initiatieven toevoegen.

Daarmee komen we aan bij onze eigen kerkgemeente. Wat kunnen wij met de M&V doen? Veel.

Allereerst geeft de onderverdeling een compleetheid aan. Wanneer je iets voorbereidt kun je je afvragen welke onderdelen aan bod komen, en welke je geneigd bent minder aandacht te geven. Dat kan zijn bij de organisatie van gemeenteavonden, bij een preek, bij de onderwerpen voor het Maandbericht of bij een openbare lezing. Extra interessant is dan de vraag hoe we de onderdelen kunnen combineren of zelfs integreren. Alleen al het nadenken daarover kan de ogen openen voor nieuwe combinaties, mogelijk elke keer weer andere.

Ook de verdieping binnen elk onderdeel vraagt aandacht. Door die verdieping kunnen de verbindingen met de andere onderdelen meer waarde krijgen.

Welke doelen kunnen wij voor onze kerkgemeente stellen? Het hoofdstukje “Doelen voor de komende jaren” (waaraan ook onze kerkgemeente heeft bijgedragen) doet de volgende voorstellen:

Wijsheid

* Integratie van eigentijdse spirituele benaderingen.

Innerlijke ontplooiing

* Het gebruiken van methoden voor de individuele spirituele ontplooiing.

De gemeenschap

* Verbetering van PR.

Het leven

* Meer spirituele werkvormen voor de genezing van mens/ dier/ natuur/ maatschappij/

  stad/ land, in samenwerking met de engelen.

Liturgisch ceremoniële viering

* Verdere benoeming/verdieping van het vrouwelijk aspect in Godsbeeld en Liturgie.

* Ontwikkeling van meer kerkelijke muziek, gezangen, bijv. ook cd’s/dvd’s met

  combinaties van gezangen, teksten, chants, visualisaties, stukjes uit de liturgieën voor

  individuele verdieping.

* Uitbreiding van het rituaal tijdens de Kingsweek.

* Het verder tot uitdrukking brengen van schoonheid bij de eredienst.

* Aanpassing van taalgebruik in de liturgieën.

Verbindingen

* Het ondersteunen van het inzicht dat totale gezondheid zowel lichaam, ziel als geest betreft.

* Ontwikkelen van ideeën die de maatschappij kunnen transformeren.

Wij zouden een aantal van deze onderwerpen kunnen aanpakken, om te beginnen in een aantal brainstormsessies (wat wij in Zwolle altijd graag doen). We kunnen ook andere onderwerpen toevoegen. Het kerkbestuur zal in de nabije toekomst met verdere voorstellen komen.

                                                                                           Gert Jan van der Steen

Kerkgemeente Zwolle St. Michaëlskerk Enkstraat 44, 8012 TX Zwolle