Financiële Verslagen Kerkgemeenten

Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
terug terug
Onderstaand informatie en/of de financiële verantwoordingen van kerkgemeenten: Amsterdam Arnhem Bloemendaal Den Haag Naarden Rotterdam Utrecht Zwolle
De VKK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): Alle werkers in de kerk zijn vrijwilligers. Uw giften aan de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw gift kunt u overmaken op NL85INGB0000302100 t.n.v.penningmeester VKK-CKB, Den Haag. RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 809413929