Diensten

Getijdendiensten

Getijdendiensten worden op een bepaald moment van de dag opgedragen. ‘s-Morgens, tussen de middag, namiddag en ‘s-avonds. In de Vrij-Katholieke Kerk zijn in gebruik: de Prime, Sext, Vespers en Completen. De Prime, Sext en Completen zijn korte diensten en kunnen ook opgedragen worden door niet geestelijken (leken). Deze diensten zijn ook geschikt om thuis als huisdienst op te dragen. Deze diensten kunnen zowel als gesproken en als gezongen dienst opgedragen worden. De (vroege) ochtenddienst is de Prime, om de dag te beginnen. Echter de Prime kan ook worden opgedragen in plaats van de H. Mis als er geen priester beschikbaar is. De Sext is een dienst rond het midden van de dag. De Vespers is een dienst die in de namiddag of begin van de avond opgedragen wordt. De verschillende Lofpsalmen, met ieder hun eigen intentie, dienen om de aanwezigen af te stemmen op Gods glorie. De lofpijzingen bereiken het hoogtepunt in het zingen van het Te Deum. De Vesperdienst wordt naar zijn aard bij voorkeur gezongen. De Completen is de dienst voor in de avond. De dag is is compleet. Structuur van de diensten. Een dienst opent altijd met de Invocatie: In de Naam van de Vader,+ de Zoon en de Heilige Geest. Vervolgens: Confiteor Absolutie Psalmen Lezingen (Evangelie en/of alternatieve lezingen) Collecten - gebeden Gezang Facultatief: preek/overweging Eindzegen
verder verder
terug terug
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement