Diensten

Huisdiensten

Huisdiensten worden thuis in de privésfeer opgedragen. De Prime, Sext en Completen zijn korte diensten en kunnen door iedereen opgedragen worden. Deze diensten worden gesproken. De (vroege) ochtenddienst is de Prime, om de dag te beginnen. De Sext is een dienst rond het midden van de dag. De Completen is de dienst voor in de avond. De dag is is compleet. De navolgende diensten worden door een priester of een diaken (de communie) op verzoek opgedragen. Afzonderlijke bediening van de Heilige Communie. De priester of diaken reikt thuis of elders (bijv. ziekenhuis) de communie uit. De bediening opent met de Invocatie: In de Naam van de Vader,+ de Zoon en de Heilige Geest. Vervolgens: Confiteor Absolutie Lezingen (Evangelie en/of alternatieve lezingen) Gebed: Gij, Die in dit aanbiddelijk Sacrament ons een levende herinnering en de belofte hebt nagelaten van Uw wondere liefde voor de mensheid en ons door dit Sacrament genadig voert tot wonderbare en mystieke gemeenschap met U, geef dat wij de heilige mysteriën van Uw Lichaam en Uw Bloed zó mogen ontvangen, dat onze zielen worden opgeheven tot in de onmetelijkheid van Uw liefde en dat wij, met een verheven streven vervuld, altijd indachtig mogen zijn aan Uw Tegenwoordigheid in ons en de zegen van een heilig leven mogen verspreiden. R. Amen. Communieuitreiking Slotgebed: Onder aardse sluier zijn wij nu in mystieke gemeenschap verbonden met Christus. Eens zullen wij als Zijn discipelen, Hem met ongesluierd gelaat aanschouwen en, ons verheugend in Zijn heerlijkheid, naar Zijn beeld en gelijkenis worden veranderd. Dan zullen wij door Hem met grote vreugde worden gebracht voor het glorierijke Aangezicht van Zijn Vader. Eindzegen. Een priester draagt de volgende diensten op: Dienst van Heling (ook wel Genezingsdienst genoemd). Zie verder bij de Dienst van Heling. Bediening Heilig Oliesel aan zieken en stervenden Deze dienst is een verkorte vorm van de Helingsdienst. Bij de stervende worden ook zintuigen gezalfd als zuivering van de tekortkomingen in het leven. Indien mogelijk kan ook de communie uitgereikt worden. Zie ook: Sacrament H. Oliesel
verder verder
terug terug
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement