Diensten

Eucharistieviering

De Eucharistie of Heilige Mis wordt vaak het avondmaal genoemd, en dat is het ook. Maar het is meer dan dat geworden. Onder de leiding en bezieling van Christus is dat avondmaal uitgegroeid tot een zeer bijzondere hulp aan een steeds groter wordende kring van mensen. De Eucharistieviering is altijd de kern geweest van de katholieke eredienst. Zij werd niet alleen ingesteld met het doel om allen, die eraan deelnemen te helpen, maar ook om de omringende wereld hulp te bieden. De viering roept de aanwezige gemeente op om samen met het Engelenkoor op een krachtige en intelligente wijze aan het werk deel te nemen. Volgens de Vrij-Katholieke opvatting heeft de eredienst een drievoudig aspect en doel. In de eerste plaats is het een aanbieden van lof en eer aan de Almachtige God. Ten tweede is hij bedoeld om de deelnemers te helpen. En ten derde - het belangrijkste - is het de bedoeling de omringende wereld in ruimere zin, te helpen door een grote stroom van geestelijke kracht uit te storten door middel van de gemeente. Er mag gerust gezegd. dat God onze lofprijzingen niet nodig heeft en zeer zeker geen prijs zal stellen op kruiperige vleierei van hen, waarvan mag worden verwacht, dat zij beter weten. Van de andere kant voelen en weten wij echter, dat het goed voor ons is onze harten te verheffen in lof en aanbidding en ernaar streven ons vollediger te verenigen met Zijn goddelijke wil. We mogen zelfs nog verder gaan en in alle eerbied stellen, dat God steeds meer gebruik wil maken van ons als Zijn mede-arbeiders in Zijn Plan en rekent op onze intelligentie en krachtige samenwerking naarmate wij groeien in geestelijke volwassenheid. De Vrij-Katholieke Kerk spant zich in om haar leden sterke en doelbewuste werkers te maken in Zijn dienst. Zij tracht hen te helpen het goddelijke licht in henzelf te ontdekken; "het licht, dat een ieder verlicht, komende in deze wereld"; maar dat maar al te dikwijls is versluierd en verborgen door onwetendheid en verkeerde handelingen. Dan zullen ook zij het licht kunnen zien in het hart van anderen en ook hen kunnen helpen goddelijke glans te ervan te onthullen.
verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
terug terug