Diensten

Requiemmis

De requiemmis wordt opgedragen voor de overledenen. Dat kan voorafgaande aan een uitvaart of op een ander moment. Verder is het mogelijk om op ieder moment de requiemmis op te dragen. In sommige kerkgemeenten gebeurd dat periodiek op een vaste dag, zie hiervoor onder Diensten kerkgemeenten. Dan worden de overledenen in het algemeen bedacht en de bekend zijnde recent overleden worden dan opgelezen. Deze dienst wijkt maar op enkele onderdelen af van de gewone H. Mis. Enkele bijzonderheden:. Invocatie: Wij zullen deze Requiemmis opdragen voor alle overledenen, in het bijzonder voor onze broeder/zuster ......... Moge God hen vrede schenken en het eeuwig Licht op hen doen schijnen. Gebeden: Almachtige God! Die zowel de doden als de levenden leidt en die de hele schepping in de armen van Uw eeuwigdurende liefde omsloten houdt. Wij dragen dit heilig offer op tot vrede en rust van …...... Moge hij/zij, die gestorven is voor de wereld, maar eeuwig leeft in U, in liefde bij U verblijven en daarin de volmaakte vervulling vinden van gelukzaligheid en vrede. Door Christus onze Heer. G. Amen. Ook bidden wij U o God, voor hen die ……………… in hun dagelijkse leven moeten missen. Troost hen met de balsem van Uw liefde. Sterk hen God, hun gedachten van rouw en verdriet terzijde te stellen. Help hen die liefdevolle gedachten toe te zenden aan ……………. bij zijn/haar overgang naar het hoger leven, waartoe Gij hem/haar thans hebt geroepen. Door Christus onze Heer. G. Amen. Postcommunio: De Heer zij met u. En met uw geest. [Eventueel uitvoering Absoute - dienst der overledenen] Moge hij/zij rusten in / vrede. En het eeuwige licht / op hem/haar schijnen. Ite missa est. Deo gratias. Zegening: De zegen van God Almachtig, de Vader, de + Zoon en de Heilige Geest zij op allen, hier tegenwoordig, zowel op de levenden als op de doden. Amen.

Het is altijd mogelijk in overleg met een geestelijke afspraken te maken over deze dienst en de verdere inhoud en

uitvoering van een uitvaart. Kijk onder Kerkgemeente (rechts de knop) voor een adres en voor contact.

verder verder
terug terug
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement