Disclaimer

home home
Vrij-Katholiek Kerk Nederland (VKK Nederland) - Disclaimer De informatie en verwijzingen op de VKK website zijn bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze index zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is nadrukkelijk verboden. De VKK is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie die de gelinkte websites aanbieden. De inhoud van de hyperlinks vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. De VKK site wordt geheel zonder winstoogmerk onderhouden en is digitaal vrijwilligerswerk.
Algemeen Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Privacy verklaring U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. Zie ook het Privacy statement. Uitsluiting van aansprakelijkheid Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. VKK Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Beschikbaarheid De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Het auteursrecht op deze website berust bij VKK Nederland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de VKK Nederland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de VKK Nederland.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
home home