Geloofsbelijdenis

terug terug verder verder

De Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat God Liefde is en Kracht en Waarheid en Licht; dat volmaakte rechtvaardigheid de wereld bestuurt; dat allen eens in God zullen opgaan, hoe ver zij voordien ook zijn afgedwaald. Wij geloven in het Vaderschap Gods, in de broederschap der mensheid; wij weten, dat wij God het best dienen, door naar ons beste vermogen onze medemensen te dienen. Zo zal Gods zegen op ons rusten en vrede in alle eeuwigheid. Amen.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement