Jaarthema 2017: Vrede Jezus zei : “Vrede zij met jullie allen en al wie gelooft in mijn naam. Wanneer jullie uiteengaan, dan zal vreugde in jullie zijn en genade en kracht. Wees niet bevreesd, zie, ik ben eeuwig met jullie.” Toen gingen de apostelen uiteen in de vier windrichtingen om te prediken volgens de vier evangeliën. En ze gingen aangevoerd door een kracht van Jezus, in vrede. De Brief van Petrus aan Filippus (Codex VIII, Boek 2)
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer
Amsterdam
Arnhem
Bloemendaal
Naarden
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
Onze kerkgemeenten
Raalte
Mail naar de bisschop
Lectionarium lezingen Nag Hammadi- geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >

 Ke

rkkal

e

nde

r           

  Inte

nti

e

Lees verder Lees verder
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk, nu ook in het Nederlands  De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik de knop Opleiding keuze Online cursus.
Tiende zondag na Heilige Drievuldigheid Leidende Gedachte: Toewijding De Lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4) Mijn zoon, vergaar voor jezelf onderricht en lering. Vlucht er niet voor weg, maar accepteer met vreugde wat jou geleerd wordt. En als je ergens in wordt opgeleid, doe het dan goed. Je zult een kroon van kennis en ontwikkeling vlechten voor je innerlijke gids. Sla de heilige lering als een mantel om. Maak jezelf edelmoedig door goed gedrag. Meet je de gestrengheid van discipline aan. Oordeel jezelf als een wijze rechter. Verwaarloos mijn leringen niet en zorg dat je niet onwetend wordt, opdat je niemand op een dwaalweg leidt. Ontloop je innerlijke godheid en wijsheid niet, want hij die je onderricht, houdt veel van je. Hij zal je een gepaste ingetogenheid opleggen. Sta lage gedachten niet toe in je binnen te dringen. Want het zal je betamen de weg te kennen die ik leer.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Kolieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel. Lees verder ➜ over het gebruik van de Nag Hammadi- geschriften.
email
Voor 2017: Vrede en Wijsheid. Brengt ons het besef dat de Vrede een fundament heeft dat in oorsprong feminien van aard is: Wijsheid. Wij spreken de hoop uit dat die Vrede, die haar grondvesten vindt in de Wijsheid, in de roerige wereld waarin wij leven, mede door onze aandacht zal bijdragen aan een krachtige impuls voor een wereld van Goede Wil.
Landelijk evenement van kerken in Nederland We   gaan   iets   nieuws   doen!   In   het   weekend   van   9   en   10   september   2017.   Alle   kerken samen.   Wat   heel   erg   voor   de   hand   ligt   en   wat   we   misschien   al   veel   eerder   hadden moeten   doen.   Namelijk,   gewoon   iemand   uitnodigen   om   mee   te   gaan   naar   de   kerk.   Om het   geloof   te   'proeven'.   Want   waarom   zou   je   datgene   wat   voor   jou   waardevol   is   alleen voor jezelf houden? Neem iemand een keer mee …. Ook de Vrij-Katholieke kerk doet mee op 9 en 10 september. Van onze 8 kerken zullen er enkele ook op zaterdag 9 september open zijn (Open Monumentendag). Verder natuurlijk allemaal op zondag 10 september voor de viering van de Heilige Mis om 10.30 uur. Welkom …….
Drie jaren plan Het Centraal Kerkbestuur (CKB) wil voor 2018 – 2019 – 2020 de koers uitzetten en een 3-jarenplan opstellen. Het driejarenplan behelst het vaststellen van een thema voor ieder jaar. Een jaarthema is dan leidraad voor bijvoorbeeld de inhoud (artikelen) in ons kwartaalblad Reflectie en o.a. voor invulling van verdieping en studies in de kerkgemeenten en andere activiteiten, zoals de Landdag. Het CKB organiseert op zaterdag 26 augustus een brainstorm-dag. Kerkgemeente Utrecht, St. Maartenskapel Herenstraat 27, 3512 KB Utrecht Aanvang 10:30 uur Aanmelden: email@vkk.nl         Routebeschrijving >> Ideeën zijn welkom. Mail uw suggestie(s) naar: email@vkk.nl
zo 20aug 10e zondag na H. Drievuldigheid Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming / Toewijding zo 27 aug 11e zondag na H. Drievuldigheid Onderscheidingsvermogen zo 3 sept 12e zondag na H. Drievuldigheid Zelfovergave zo 10 sept 13e zondag na H. Drievuldigheid Onze Lieve Vrouwe geboorte / Goede werken zo 17 sept 14e zondag na H. Drievuldigheid Vernieuwing van het hart zo 24 sept 15e zondag na H. Drievuldigheid De werkelijkheid van al hetgeen eeuwig is zo 1 okt 16e zondag na H. Drievuldigheid H. MichaŽl en alle Engelen / Rechtvaardigheid zo 8 okt 17e zondag na H. Drievuldigheid Geestelijke vooruitgang zo 15 okt 18e zondag na H. Drievuldigheid Christus als Waarheid zo 22 okt 19e zondag na H. Drievuldigheid Takt en verdraagzaamheid / Dag, gewijd aan de grote  wereldgodsdiensten zo 29 okt 20e zondag na H. Drievuldigheid H. RafaŽl  / Innerlijke vrede wo 1 nov Allerheiligen

Open dag 2 september

De Vrij-Katholieke Kerk (VKK) Naarden is actief in Gooi- en Eemland, Flevoland en Noord-Gelderland en presenteert zich tijdens de open dag van het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) op zaterdag 2 september 2017 van 9.30 tot 16.00 uur. De VKK is een van de elf spirituele organisaties die zich aan het publiek voorstellen. Adres: Meentweg 9, 1411 GR Naarden (route>>). Meer info: lees verder>>