Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Mail naar de Regionaris
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
Derde zondag na Pasen uit de Nag Hammadi-geschriften, Boek van Thomas de Strijder (Codex II, Boek 7) De Verlosser zei: Broeder Thomas, zolang je de tijd in deze wereld hebt, luister naar me, en ik zal je openbaren waarover je in je hart hebt nagedacht. Want omdat gezegd wordt dat jij mijn tweelingbroer en mijn ware metgezel bent, dien je jezelf te onderzoeken. Opdat je zult begrijpen wie je bent; hoe je hier bent; en wat je zult worden. Daar men jou mijn broeder noemt, past het niet dat je over jezelf onwetend bent. Ik weet dat je hebt begrepen, omdat je al eerder inzag dat ik de Kennis van de Waarheid ben. In die tijd dat je me vergezelt, ben je – ofschoon je onwetend was – al tot kennis gekomen. Daarom zal men jou “de zelf-kenner” noemen. Want hij die zichzelf niet heeft gekend, heeft niets gekend. Maar hij die zichzelf heeft gekend, heeft ook kennis over de diepte van het Al verkregen. Daarom heb jij nu, mijn broeder Thomas, het voor de mensen verborgene gezien. Dat is datgene waaraan zij aanstoot nemen, omdat zij het niet kennen.

Collectegebed

O Christus, wij vieren in deze tijd, dat Gij uit de dood verrezen zijt tot de wonderbare kracht van het eeuwige leven. Geef, dat ook wij door Uw liefderijke steun uit de duisternis van zonde mogen opstijgen tot de onuitsprekelijke luister van bewust bestaan in U, Licht van Licht, die leeft en heerst in alle eeuwigheid.
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel.    Lectionarium lezingen Nag Hammadi-geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar.
email
De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al ruim 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit en geloven. De VKK maakt gebruik onderandere teksten uit de Nag Hammadi Geschriften. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij- Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi- Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang, een zoektocht ……. U bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Heilige Mis gevierd om half elf.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belang- stellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
Aanvraag proefnummer of abonnement Aanvraag proefnummer of abonnement vertrouwenspersoon@vkk.nl  vertrouwenspersoon@vkk.nl  Meer informatie Meer informatie Lees meer hierover Lees meer hierover Meer informatie Meer informatie
Gebed voor Vrede Leer ons o God het leven, dat in ons is en in alle volkeren der aarde, als Uw eigen leven te herkennen, dat alles bezielt. Leid de mensheid tot het verstaan van Uw wetten en mogen vrede en goede wil op aarde heersen. Door Christus onze Heer.
Jaarabonnement (2024) kost e26,- 4 nummers. Bij betaling: postcode en huisnummer vermelden !
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis

Kerkkalender

Intentie

Live-stream zondagse kerkdiensten, vanaf 10:15 uur Kerkgemeente Zwolle via Youtube: Link naar het kanaal Zwolle. Kerkgemeente Arnhem via Facebook: Link naar het kanaal Arnhem.
Epistel & Evangelie van de zondag Epistel & Evangelie van de zondag
freepik ©

Opleidingsmogelijkheden in de VKK