Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Mail naar de Regionaris
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
Wijsheid uit de Nag Hammadi-geschriften, de Lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4) Mijn zoon, luister naar wat ik je te leren heb dat goed en zinvol is, en maak een eind aan de slaap die zwaar op je weegt. Verlaat de vergetelheid die je met duisternis vervult. Als je namelijk niet tot iets in staat zou zijn, zou ik dit alles niet tegen je gezegd hebben. Maar Christus kwam om je dit geschenk te geven. Waarom jaag je dan toch het duister na, terwijl het licht tot je beschikking staat? Waarom drink je verschaald water, terwijl fris water voor je klaarstaat? Wijsheid roept je, maar je verlangt dwaasheid. Wijsheid roept je in haar goedheid en zegt: 'Kom allen tot mij, jullie dwazen. Ontvang als geschenk intelligentie die goed en voortreffelijk is. Ik geef je een hogepriesterlijk gewaad dat geweven is uit alle soorten wijsheid.' Werp je bekommernis op God alleen. Word niet begerig naar goud en zilver, waar je helemaal niets aan hebt, maar bekleed jezelf met de koningsmantel der wijsheid, bekroon jezelf met kennis en zetel op de troon van waarneming. Want deze behoren jou toe en je zult ze op een ander tijdstip in de hoge sferen wederom ontvangen.

Collectegebed

O God, Die de Wijsheid van de wijzen en de kracht van de sterken zijt, Wiens schoonheid straalt door het gehele universum, mogen wij ons hart zó openstellen voor de geest van wijsheid en begrip, dat wij steeds onze kracht mogen vinden in U, onze Rots der Eeuwen, en dat wij door onze daden de schoonheid van een heilig leven mogen tonen. Door Christus onze Heer.
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel.    Lectionarium lezingen Nag Hammadi-geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar.
email
De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al ruim 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit en geloven. De VKK maakt gebruik onderandere teksten uit de Nag Hammadi Geschriften. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij- Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi- Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang, een zoektocht ……. U bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Heilige Mis gevierd om half elf. Achtste zondag na Heilige Drievuldigheid
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belang- stellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
Aanvraag proefnummer of abonnement Aanvraag proefnummer of abonnement vertrouwenspersoon@vkk.nl  vertrouwenspersoon@vkk.nl  Meer informatie Meer informatie Lees meer hierover Lees meer hierover Meer informatie Meer informatie
Gebed voor Vrede Leer ons o God het leven, dat in ons is en in alle volkeren der aarde, als Uw eigen leven te herkennen, dat alles bezielt. Leid de mensheid tot het verstaan van Uw wetten en mogen vrede en goede wil op aarde heersen. Door Christus onze Heer.
Jaarabonnement (2024) kost e26,- 4 nummers. Bij betaling: postcode en huisnummer vermelden !
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis

Kerkkalender

Intentie

Live-stream zondagse kerkdiensten, vanaf 10:15 uur Kerkgemeente Zwolle via Youtube: Link naar het kanaal Zwolle. Kerkgemeente Arnhem via Facebook: Link naar het kanaal Arnhem.
Epistel & Evangelie van de zondag Epistel & Evangelie van de zondag freepik ©
Vernieuwing Website We zijn bezig om de website een nieuw gezicht te geven. Om het hanteerbaar te houden voor ons, doen we dat in stappen in samenwerking met een ontwerper. Amsterdam en Arnhem zijn “proefkonijn” en de eerste resultaten zijn nu te zien. Als u bovenaan op “Amsterdam”of “Arnhem” klik, komt u op de nieuwe pagina’s. Bedenk wel dat alles nog niet perfect is, we zijn lerende …..

Opleidingsmogelijkheden in de VKK

Ondek de Schatkist De Heilige Mis kent veel mooie, poëtische, beeldende en verheffende woorden. De studenten van de opleiding van de VKK hebben op basis daarvan een mooi boekje gemaakt, aan de hand waarvan je je persoonlijke ritueel kunt samenstellen, bijvoorbeeld om de dag op een mooie manier mee te beginnen. Op de Landdag 20 mei is het boekje en aankruis werkblad uitgedeeld om zelf je eigen ritueel/gebeden samen te stellen. De informatie is nu ook online te lezen en te downloaden: De Schatkist Werkdocument