Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Mail naar de Regionaris
Lectionarium lezingen Nag Hammadi-geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
18 e zondag na Heilige Drievuldigheid

Christus als Waarheid

uit de Nag Hammadi-geschriften, het Evangelie der Waarheid (Codex I, Boek 3) Het Evangelie der Waarheid is een vreugd voor wie van de Vader der Waarheid de genade ontvangen hebben om Hem te kennen door de macht van het Woord. De macht van het Woord is uit de volheid (Pleroma) voortgekomen, het is immanent in het bewustzijn en de gedachten van de Vader. En dat is hij die genoemd wordt de Verlosser, naar het werk dat hij verrichten moet voor de verlossing van hen die onwetend geworden zijn omtrent de Vader; terwijl de naam van het Evangelie de hoop verkondigt en de ontdekking vormt voor hen die Hem zoeken. Het Al was inderdaad op zoek naar Hem uit wie het is voortgekomen, ofschoon het Al woonde in Hem, de onvoorstelbare, onbevattelijke, Hij die alle denken te boven gaat. Deze onwetendheid omtrent de Vader bracht angst en vrees teweeg en de angst verdichtte zich tot mist, zodat niemand kon zien. Hierdoor werd de dwaling eigenmachtig, zij bracht in leegte haar materie tot stand, zonder kennis van de waarheid; zij maakte een schepping die in kracht en schoonheid de Waarheid moest vervangen. Dit was echter geen krenking van Hem, de onvoorstelbare, onbevattelijke, want de angst, de vergetelheid en de schepping der leugen, waren niets, terwijl de vaststaande waarheid onveranderlijk, onverstoorbaar en niet te verfraaien is. Veracht daarom de dwaling die aldus geen wortel heeft.

Collectegebed

O Christus, Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven; geef ons kracht om waarachtig te zijn in gedachte, woord en daad, opdat wij U daardoor mogen bereiken, Gij die de eeuwige Waarheid zijt, Wie ere zij en glorie tot in alle eeuwigheid.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel. Lees verder> over het gebruik van de Nag Hammadi-geschriften.
email

Hartelijk welkom op onze website!

De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit. De VKK maakt gebruik van teksten uit de Nag Hammadi Geschriften. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij-Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi-Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang. U bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Mis gevierd om half elf.

Kerkkalender

Intentie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belang- stellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.

Studie-bijeenkomsten Nag Hammadi-geschriften

Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Jaarthema 2019: Blijdschap

met vier sub thema’s: 1. Geboorte van blijdschap 2. Transformatie door blijdschap 3. Ontsluierende blijdschap 4. Blijdschap als engelenkracht
De kerk- gemeenten
Aanmelden abonnement Aanmelden abonnement Vertrouwenspersoon seksueel misbruik  Vertrouwenspersoon seksueel misbruik  Meer informatie Meer informatie
De School voor Innerlijk Weten (SVIW) organiseert dit najaar de cursus “Waar kom ik vandaan?”, afwisselend in Zwolle en in Bloemendaal. De inhoudelijke informatie vindt u op www.sviw.nl Hieronder de praktische gegevens. Data en locaties: 2-wekelijks, op maandagavonden van 20-22 uur, op loopafstand van een NS-station. De Vrij-Katholieke Kerk in Zwolle, Enkstraat 44. Data 2-16-30 sep, 14-28 okt, 18 nov, 2-16 dec. De Vrij-Katholieke Kerk in Bloemendaal, Popellaan 1. Data 9-23 sep, 7-21 okt, 4-25 nov, 9-23 dec. Kosten: € 10 per avond, € 75 bij inschrijving voor de gehele cursus. Naar draagkracht is reductie mogelijk. Aanmelden: per email sviw@vkk.nl, of via de website www.sviw.nl Telefonisch contact: 0654-774547

Kerkgemeente Utrecht

De reeks Studieavonden over het onderwerp "Mensbeelden" krijgt een vervolg op 4 oktober, 8 november en 6 december. Daarna gaan we verder met het onderwerp "Goed en Kwaad" op 10 januari, 7 februari, 13 maart en 24 april. De avonden beginnen steeds om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur, in de koffiekamer van de kerk te Utrecht.

Het Evangelie van Thomas

Vanaf oktober gaan we starten met de studiebijeenkomsten over het Thomas-evangelie. In de Kerkgemeente Naarden is de eerste avond 10 oktober om 20:00 uur in de koffiekamer van de kerk. In de Kerkgemeente Amsterdam is de eerste morgen 7 oktober ten huize van één van de leden.
Meer informatie / aanmelden Meer informatie / aanmelden
Kerkgemeente Arnhem: vervolg studie Evangelie der Waarheid. Aanvang steeds om 20:00 uur in de kerk. Data: 9 en 23 oktober, 6 en 20 november én 11 december.
Meer informatie Meer informatie

Kerkgemeente Arnhem

27 oktober 2019 van 16.30 tot 17.30: Universal Harpsongs over licht, liefde, eenheid, muziek en de natuur. Harpsongs gebaseerd op Universeel Soefisme: prettig aansprekende muziek en inspirerende universele teksten. Teksten die geschreven zijn om ons hart verder te openen opdat onze wijsheid kan groeien. Marja de Jong begeleidt deze harpsongs met haar warme stem en harpspel. Het concert duurt ongeveer 1 uur.
Meer informatie Meer informatie
Opleidingsmogelijkheden in de VKK