Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement 
Amsterdam
Arnhem
Bloemendaal
Naarden
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
Onze kerkgemeenten
Mail naar de bisschop
Lectionarium lezingen Nag Hammadi- geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >
Lees verder Lees verder
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
Achtste zondag na Heilige Drievuldigheid

Wijsheid

De Lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4) Mijn zoon, luister naar wat ik je te leren heb dat goed en zinvol is, en maak een eind aan de slaap die zwaar op je weegt. Verlaat de vergetelheid die je met duisternis vervult. Als je namelijk niet tot iets in staat zou zijn, zou ik dit alles niet tegen je gezegd hebben. Maar Christus kwam om je dit geschenk te geven. Waarom jaag je dan toch het duister na, terwijl het licht tot je beschikking staat? Waarom drink je verschaald water, terwijl fris water voor je klaarstaat? Wijsheid roept je, maar je verlangt dwaasheid. Wijsheid roept je in haar goedheid en zegt: 'Kom allen tot mij, jullie dwazen. Ontvang als geschenk intelligentie die goed en voortreffelijk is. Ik geef je een hogepriesterlijk gewaad dat geweven is uit alle soorten wijsheid.' Werp je bekommernis op God alleen. Word niet begerig naar goud en zilver, waar je helemaal niets aan hebt, maar bekleed jezelf met de koningsmantel der wijsheid, bekroon jezelf met kennis en zetel op de troon van waarneming. Want deze behoren jou toe en je zult ze op een ander tijdstip in de hoge sferen wederom ontvangen.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel. Lees verder>> over het gebruik van de Nag Hammadi- geschriften.
email

Hartelijk welkom op onze website!

De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit. Sinds Pasen 2010 heeft de VKK teksten uit de Nag Hammadi Geschriften officieel in gebruik genomen. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij-Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi-Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang. Je bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Mis gevierd om half elf.

Kerkkalender

Intentie

Priester Arthur Robinson, Eerst Aanwezend priester van de kerkgemeente Haarlem te Bloemendaal, heeft op 10 Juni  zijn 40-jarig priesterjubileum gevierd met opdragen H. Mis en een gezellig samenzijn met pot-luck.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens- bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belangstellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.

Ontwikkelingspad

Het thema Hoe wil jij de hemel op aarde kunnen brengen en wat voor lef heb jij daarvoor nodig? is aan de hand van persoonlijke symbolen in de vorm van foto's, voorwerpen, teksten en muziek, op de Landdag uitgewisseld. Dit resulteert in een inspiratie-document. De Regionaris Mgr. Baaij, de voorzitter Centraal Kerkbestuur (CKB) Jan van den Hoeve en Secretaris CKB Theo Mensing maken een planning voor verdere uitwerking als leidraad voor de Ontwikkelgroep. De Ontwikkelingsgroep is voor het eerst op woensdag 4 juli samengekomen in Naarden. Leden zijn het CKB, het Episcopaat en enkele leden van de kerkgemeenten. Het concept Ontwikkelingspad bestaat uit 7 thema’s: Kennis, Inzicht, Wijsheid, Waarheid, Licht, Liefde en Offerande. De inzichten van de Landdag zullen mede verbonden worden met de 7 thema’s. Uiteindelijk kan hieruit een vorm ontstaan, die bruikbaar is voor interne en externe publicaties, zoals Reflectie en Gemeenteberichten.

Af en toe wordt een overweging gepubliceerd. Nu een overweging over Heilige Drievuldigheid >>

Eindredacteur van Reflectie Wij zoeken een eindredacteur voor ons kwartaalblad Reflectie.

Profielschets

Van de eindredacteur wordt naast lidmaatschap van de VKK, de volgende kwaliteiten verwacht: 1. Affiniteit met het gedachtengoed en achtergronden van de VKK, zoals Gnosis, spiritu-aliteit, Theosofie en Wereldgodsdiensten in de ruimste zin. 2. Strategisch meedenken binnen de redactie 3. Auteurs benaderen voor artikelen binnen en buiten de VKK 4. Zelf bedreven zijn in het schrijven van artikelen, c.q. samenvatten wat relevant is in de betreffende uitgave. 5. Kritische houding ten opzichte van aangeleverd materiaal in relatie tot het VKK gedachtengoed. N.B.:Er is een corrector aanwezig en iemand voor de opmaak van het blad. Uw reactie mailen naar: reflectie@vkk.nl
Opleidingsmogelijkheden in de VKK