Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Mail naar de Regionaris
Lectionarium lezingen Nag Hammadi-geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
Vierde zondag na Heilige Drievuldigheid

Leidende Gedachte: God als Liefde

uit de Nag Hammadi-geschriften, het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3) Vertrouwen ontvangt, liefde geeft. Niemand zal kunnen ontvangen zonder vertrouwen. Niemand zal kunnen geven zonder liefde. Vandaar dat we vertrouwen om te ontvangen en dat we liefhebben om echt te kunnen geven. Want als iemand niet uit liefde geeft, heeft hij zelf niets aan wat hij gegeven heeft. De liefde eigent zich niets toe, want waarom zou ze zich iets toe-eigenen? Alles is immers van haar. Ze zegt niet: “Dit is van mij”, of “Dat is van mij”, maar ze zegt: “Het is van jou”. Geestelijke liefde is als wijn en geur. Allen die ervan genieten, worden ermee gezalfd. En ook genieten zij die in de buurt zijn, zolang de gezalfden in hun omgeving vertoeven. De landbouw in de wereld kent vier krachten: Want de oogst wordt in de schuur gebracht dankzij water, aarde, wind en licht. Zo kent Gods landbouw vier krachten: geloof, hoop, liefde en gnosis . Onze aarde is het geloof waarin we geworteld zijn; het water de hoop waarmee we ons voeden; de wind is de liefde waardoor we groeien; en licht is de gnosis (kennis) waardoor we rijpen.

Collectegebed

O Christus, Heer van Liefde, wij schenken U ons hart, en bidden U deze offerande te louteren en zó te bezielen, dat deze zal gloeien met het nimmer dovende vuur van Uw oneindig mededogen, Gij, Die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest, één God in alle eeuwen der eeuwen.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel.
email

Hartelijk welkom op onze website!

De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit. De VKK maakt gebruik van teksten uit de Nag Hammadi Geschriften. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij-Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi-Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang. U bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Mis gevierd om half elf.

Kerkkalender

Intentie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belang- stellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
De kerk- gemeenten
Aanmelden abonnement Aanmelden abonnement Vertrouwenspersoon seksueel misbruik  Vertrouwenspersoon seksueel misbruik  Meer informatie Meer informatie

Ontdekken : Verwondering - Blijdschap

Op onbetreden paden naar binnen, omhoog, omlaag, en naar buiten. De Heilige Mis en andere ritualen als ontdekkingsreis. Wat je vindt als gift meenemen naar buiten; schat graven en uitdelen. Een ontdekkingsreis van slapend naar wakker; van ik naar eenheid; van donker naar licht. Ontdekken dat we altijd al thuis waren; het heilige is er al. Maar aan de andere kant, een diamant is er niet altijd al, deze ontstaat door toenemende druk en gaat pas stralen door slijpen. En een parel ontstaat doordat een zandkorrel een schelpdier pijn doet.

Openbare diensten

Elke zondag wordt de H. Eucharistie opgedragen, de kerken zijn nu allemaal weer open. Neem contact op met de betreffende kerkgemeente (zie boven) voor lokale bijzonderheden. We houden ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM. Dat is met name de 1,5 meter afstand en zingen is niet toegestaan door de gemeente. Live stream Kerkgemeente Arnhem Arnhem: https://www.facebook.com/vkkarnhem/ Livestream start op zondag 10:15 uur. De kerkgemeente Den Haag is gestopt met de livestream.
Lees meer hierover Lees meer hierover
Jaarabonnement kost € 18,-
nieuwe horizon
Opleidingsmogelijkheden in de VKK