Missie & Visie Vrij-Katholieke kerk

home home

Missie

("Wie zijn we, wat doen we, wat willen we betekenen en voor wie?") De VKK ondersteunt het uitvoeren van het werk van de levende Christus in de wereld. Zij weet daarbij dat Goddelijke Wijsheid het fundament vormt voor de ontwikkeling van de mensheid. Zij is daarbij een kanaal voor de openbaring van die Wijsheid en voor de uitstorting van de Goddelijke Kracht. Zij steunt de mens op het pad van de geestelijke groei naar volmaaktheid en stelt de innerlijke ontplooiing centraal, om daarmee het Christusbewustzijn onder de mensheid te laten groeien. Zij gebruikt liturgische ceremoniële vieringen en bedient de zeven Sacramenten. Zij bevordert het geluk en het welzijn van de hele mensheid en van alle leven.
verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement