Missie & Visie Vrij-Katholieke kerk

terug terug

Visie

(“Hoe gaat de VKK te werk om haar missie uit te voeren?”). De VKK draagt bij aan het uitvoeren van het Goddelijk Plan (“Uw Koninkrijk kome”) door: het vrij laten van mensen in hun denken en in hun individuele ontplooiing; het onderling verbinden en integreren van alle aspecten van de Goddelijke Wijsheid, de individuele ontplooiing, de liturgisch ceremoniële vieringen, de gemeenschap en het leven;

Goddelijke Wijsheid

het gebruiken van benaderingen op - onder meer – het gebied van de theosofie, de gnostiek, de mystiek, de spiritualiteit en de esoterie, waardoor de VKK een eigen licht op het Christendom werpt; het bestuderen van interpretaties van de Goddelijke Wijsheid; het verder ontwikkelen van een samenhangende visie op het Christendom en eigentijdse benaderingen van spiritualiteit; het liefdevol werken aan eenheid tussen religies;

Innerlijke ontplooiing

de mensen bewust te maken van het inwonende Licht, hen daarmee contact te laten leggen en aldus de heelheid van de mensen te versterken; het bevorderen van onderzoek naar innerlijke wegen en het aanreiken van methoden om tot een diepere innerlijke afstemming te komen;

Liturgisch ceremoniële vieringen

de ontwikkeling van aanvullende liturgische vormen die aansluiten bij de behoeften van volwassenen en de jeugd in deze tijd; het tot uitdrukking brengen in haar liturgieën en rituelen dat God zowel een mannelijk als een vrouwelijk aanschijn bezit;

De gemeenschap

het vormen van een religieuze gemeenschap waarin de mensen het leven vieren, elkaar ontmoeten, steunen en stimuleren;

Het leven

het verstaan van het leven te bevorderen; in het leven een centrale plaats aan het mededogen te geven; het bewust maken van het feit, dat elk mens medeschepper is. Dit alles leidt er toe dat de mens gebruik maakt van zijn/haar door God geschonken gaven en daardoor toewerkt naar het beleven van de hemel op aarde. De VKK ondersteunt de ontwikkeling die elk mens daarbij ondergaat, wetend dat die Weg leidt naar de Waarheid en het Leven.
verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement