Missie & Visie Vrij-Katholieke kerk

terug terug

De VKK hanteert de volgende waarden

Alle godsdiensten stammen uit dezelfde Bron. De VKK respecteert elke godsdienst. Zij beschouwt de Bijbel en andere heilige geschriften als een inspiratiebron. In elke vrouw en elke man werken spiritueel gezien vrouwelijke en mannelijke aspecten. De VKK hecht aan beiden een gelijkwaardig belang. Mannen en vrouwen hebben binnen de VKK gelijke rechten en plichten. De VKK gebruikt democratische bestuursvormen. De leden van de VKK laten elkaar vrij in hun overtuigingen.
verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement