Missie & Visie Vrij-Katholieke kerk

terug terug

De VKK reikt de volgende denkbeelden aan

God (is het Al) God is oneindig, eeuwig transcendent en immanent. God brengt alles voort. God heeft ons geschapen en wij keren naar God terug. God is Liefde, Kracht, Waarheid en Licht. God ontplooit zich geleidelijk in ieder mens. God is in diepste wezen ín onszelf; wij zoeken daarmee verbinding. Wij brengen God Lof en Dank.

De Vader (manifesteert)

Is het Licht dat in de Ruimte verschijnt. Is de ontwerper van het Goddelijke Plan. Is de Wil. Is de gever van het leven.

Christus (stuurt de ontwikkeling van al het leven)

Christus leidt de ontwikkeling van al het leven. Hij leeft als een machtige geestelijke tegenwoordigheid in de wereld. Hij brengt Vrede en Liefde voor de mensheid en voor alle andere levensvormen. Hij werkt in Zijn Kerk ook door middel van Zijn sacramenten.

De Heilige Geest (is de energie die alles onderhoudt en vernieuwt)

De Heilige Geest stort Zich voortdurend uit in de schepping. De Heilige Geest bouwt de schepping uit. De Heilige Geest inspireert ons.

De Moeder (schenkt Haar Wijsheid)

De Moeder vormt de ruimte die ons beschermt, waarbinnen wij kunnen groeien naar volmaaktheid. Zij is de voorwaarde voor het leven en verbindt al het leven. Zij werkt door stilte, sereniteit, schoonheid en zuiverheid en draagt zorg voor de ziel. Zij begeleidt en ondersteunt de ervaring van de ziel. Zij leidt ons naar de krachten van het hart, die alles kunnen vernieuwen. Zij legt de kiem voor liefde, zachtheid, mededogen en geduld. Zij heft ons op, behoedt en bemoedigt ons en geeft ons nieuwe kansen. Zij stimuleert het streven naar evenwicht en bestuurt alles voortreffelijk, want Zij kent het plan van God. Wij verbinden ons met Haar en zoeken de openbaring van Haar Wijsheid binnen in ons en buiten ons.

De engelen (dienen God)

Engelen zijn wezens van Licht; zij werken met het Licht. Wij werken samen met de engelen.

De mens (is geest, ziel en lichaam)

Wij zijn een samenstel van geest, ziel en lichaam; onze geest is goddelijk. Ons lichaam en onze ziel vormen een tempel voor de geest. De mens ontwikkelt zich in vele levens. Wij zien ons leven als een inwijdingsweg, waarin zowel door vreugde als door lijden inzichten kunnen worden geopenbaard.

De innerlijke ontplooiing

Bij het ontwikkelen van geestelijke kennis en wijsheid gebruiken wij onze persoonlijke ervaring. Innerlijke schoonheid wordt door kunst verder ontwikkeld.

De Gemeenschap

Wij zijn betrokken op elkaar, op alle leven en op God. Wij doen dit omdat wij ons verbonden weten met alle leven.

Het leven

Het leven is één. Het leven ontwikkelt zich door alle levensvormen.

De liturgie

Tijdens de liturgische diensten verbinden wij ons met elkaar, met de engelen en met God. Allen die deelnemen aan de Heilige Eucharistie worden erdoor gezegend, maar ook de gehele mensheid en de gehele schepping.
verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement