Organisatie VKK (1)

De kerkelijke structuur

De internationale leiding is in handen van de Algemene Bisschoppelijk Synode (ABS); alle bisschoppen hebben zitting in de synode. Onder leiding van de regionair bisschop besturen de Nederlandse bisschoppen (het Episcopaat) de kerk in Nederland. Het Centraal Kerkbestuur (CKB) staat het Episcopaat bij. Daarnaast is het CKB verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk in Nederland. Het bestuur is samengesteld uit leden van de kerkgemeenten en uit priesters en/of diakens. Het lokale kerkbestuur van de Kerkgemeente beheert de eigendommen en de financiën van de kerkgemeente. Tevens dient het de eerstaanwezend priester (verantwoordelijke priester) van advies, uit eigen beweging of op diens verzoek. De geestelijkheid van een kerkgemeente wordt gevormd door de priesters en diakenen, die als zodanig zijn ingedeeld bij die kerkgemeente. Geestelijken zijn daarom slechts lid van die kerkgemeenten, waarbij zij door de Regionaris zijn ingedeeld. De Vrij-Katholieke Kerk kent niet het priestercelibaat. Priesters en diakens ontvangen geen kerkelijk inkomen.
home home verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement