Organisatie VKK (2)

Bestuur

Het hoogste gezag in zaken van geestelijke aard berust bij het voltallige college van bisschoppen, dat bekend staat onder de naam ´Algemene Bisschoppelijke Synode´ (ABS). Deze zaken behelzen de bediening van de sacramenten, de Liturgie en het ceremonieel, de Beginselverklaring en de Korte Samenvatting van de Leer, alsmede de Canonieke Wetten. Voorzover mogelijk worden alle zakelijke aangelegenheden, financiën, bezittingen, enz. toevertrouwd aan gekozen vertegenwoordigers uit de leden. De ABS functioneert onder voorzitterschap van een gekozen Voorzittend Bisschop. Nieuwe bisschoppen worden door de Synode verkozen op voordracht van de betreffende Regionale Bisschop. De benoeming van bisschoppen tot provinciale of diocesane gezagsdrager geschiedt slechts met instemming van de geestelijkheid die onder hun gezag komen. De benoeming van geestelijken in een kerkgemeente geschiedt met wederzijdse overeenstemming tussen de betreffende gemeente en de daarvoor verantwoordelijke bisschop. De ABS is het hoogste hof van beroep in alle zaken die de Kerk en geestelijkheid betreffen.
terug terug verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement