Organisatie VKK (3)

Centraal Kerkbestuur (CKB)

Het Centraal Kerkbestuur is het dagelijks bestuur van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Het CKB bestaat uit de Regionaris, de voorzitter, secretaris en de penningmeester van de Raad van Gemeenten en de voorzitter van de Clericale Synode (CS) plus een lid van de Clericale Synode. In het CKB worden beslissingen genomen die te maken hebben met de dagelijkse voortgang van de VKK in Nederland. Verder worden hier beleidsbeslissingen voorbereid ten behoeve van de Raad van Gemeenten. Wat is het Centraal Kerkbestuur?

Samenstelling CKB sinds november 2019

Voorzitter: Jan van den Hoeven voorzitter@vkk.nl Secretaris:Kjeld Rinsma secretaris@vkk.nl Penningmeester :vacant penningmeester@vkk.nl Lid Christiaan de Moraaz Imans (vz CS) cs@vkk.nl Adviseur: Mgr. Peter Baaij regionaris@vkk.nl De ledenadministratie wordt bijgehouden door Christiaan de Moraaz Imans, email ledenadministratie@vkk.nl Rekeningnummer (IBAN) Centraal Kerkbestuur: NL85INGB0000302100 t.n.v. penningmeester VKK-CKB. De Vrij-Katholieke Kerk heeft de ANBI status (Algemeen nut beogende instelling), giften zijn dehalve aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie verder onder ANBI VKK.
terug terug verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Lees het reglement Lees het reglement