terug terug verder verder

Sacrament - Doop

De Doop

Door het Heilig Sacrament van de Doop wordt de dopeling plechtig toegelaten tot het lidmaatschap van Christus’ heilige kerk (gemeenschap) en geënt in Zijn mystieke lichaam. Bij de doop wordt het Lichtlichaam van de dopeling ondergedompeld in Christusenergie. De priester roept bij de doop Christus aan. Tijdens de doop wordt de kruinchakra geopend door de aanroep Effatha (open U). Door de geopende chakra vloeit Christusenergie naar de hypothalamus. Deze energie stimuleert alle organen en heeft invloed op het astrale lichaam (gevoelslichaam). Het astrale lichaam omgeeft ons en is in staat om vibraties op te vangen uit de omgeving. Een deel van deze vibraties worden doorgegeven aan het fysieke lichaam. Bij heel kleine kinderen werkt de Christusenergie sterk op de harmonische groei van het lichaam. Bij jonge kinderen wordt tegelijk het emotionele lichaam in balans gebracht. Bij ouderen tevens het mentale lichaam. Alle drie afhankelijk van de mate van ontwikkeling van de persoon die op dat moment gedoopt wordt. Als onderdeel van de doop wordt een engel aangeroepen die de dopeling verder in zijn of haar leven begeleidt. Door het ontvangen van de doop in de VKK wordt de dopeling lid van deze kerk. Bij twijfel over validiteit of volledigheid van een eerder ontvangen doop, kan de doop opnieuw “sub conditione” ofwel onder voorwaarde, worden toegediend. Het gebruik van water symboliseert in deze ritus zowel het afwassen van het onvolmaakte (’zonden’) als de uitstorting van goddelijke kracht uit de hoge.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement