terug terug

De Eucharistie - Heilige Mis

De Eucharistie is een sacrament, zoals de andere zes sacramenten. Het meest heel makende aspect van de H. Mis vindt plaats tijdens en na de consecratie van het brood en de wijn. In het begin van de Mis ondergaan de aanwezigen een schoonmaak. Iedereen wordt tijdens het eerste deel van Mis gezuiverd op het niveau van de aura en de chakra's. Daarna wordt het bewustzijn van de aanwezigen op een hoger niveau gebracht. Er wordt een kanaal gevormd voor de uitstorting van Christus' kracht. Dit kanaal wordt gebruikt voor het consecreren van het brood en de wijn. Zowel het brood als de wijn stralen daarna licht uit. Dit licht stimuleert de werking van het inwonende licht (het goddelijke) in de mens. De kracht en het licht van de geconsecreerde elementen brood en wijn dringen door in de geest en de lichamen van de aanwezigen. De Eucharistie is een sacrament door Christus zelf ingesteld (Witte Donderdag).

Sacrament - Eucharistie

verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement