terug terug verder verder

Sacrament - Huwelijk

Het Huwelijk

Een sacrament is een heel makend middel. De bedoeling van de huwelijksinzegening is om de werkelijke aard van de bruid en de bruidegom voor elkaar te openen, in het bijzonder op het gebied van het gevoel en het denken. Dit biedt hen de mogelijkheid elkaars evolutie te stimuleren. Tijdens het wederzijdse “ja-woord” wordt door een engel een ring getrokken rond de twee die gaan trouwen. Deze ring blijft altijd bestaan, zowel op aarde als daarna. Wanneer de bruidegom de belofte van trouw uitspreekt begint zijn hele aura op te lichten en dijt zich uit over de bruid. Als de bruid haar belofte van trouw uitspreekt dijt haar aura zich uit over de bruidegom. De strek uitgezette aura’s blijven elkaar tijdens de huwelijksinzegening doordringen en werken op elkaar in. De gewijde ringen zorgen er voor dat de beide aura’s op een hoger niveau gaan trillen. Door de tekst die wordt uitgesproken bij het omdoen van de ringen huwen zij elkaar. De priester verbindt hen daarna in het huwelijk in de Naam van de Allerhoogste. Tegelijkertijd maakt het hen ontvankelijk voor de goddelijke zegen die zij ontvangen.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement