Onze voorzittend bisschop

Vanaf 6 september 2023 heeft onze Vrij-Katholieke Kerk wereldwijd een nieuwe voorzittend bisschop. Het is bisschop Peter Olaf Baaij uit Nederland. Hij is met algemene stemmen gekozen. De voorzittend bisschop is, zoals de naam al zegt, de voorzitter van de Algemene Bisschoppelijke Synode, het college van alle bisschoppen van onze Vrij-Katholieke Kerk.
terug terug

Voorzittend Bisschop

verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement

Voorzittend bisschop

De voorzittend bisschop is niet alleen een functie maar heeft ook een belangrijke rol. De kerk komt er als het ware, samen in de voorzittend bisschop. Een belangrijke rol, een verbindende rol. Juist vanwege die verbinding is het belangrijk dat de voorzittend bisschop in de gelegenheid wordt gesteld te reizen. Zo is deze ook in de gelegenheid fysiek de verbinding in de vorm te zetten. Daarom stellen wij jaarlijks de opbrengst van de Pinkstercollecte van elke kerkgemeente beschikbaar aan het reisfonds van de voorzittend bisschop. Wilt u bij het doneren van de collecte in de kerkgemeente aan deze bijdrage denken? U kunt het ook direct op de rekening van het Centraal Kerkbestuur (CKB) storten onder vermelding Reisfonds VB, rekening NL85INGB0000302100 t.n.v. penningmeester VKK-CKB. Ps: De VKK heeft de ANBI-status, giften zijn aftrekbaar. Zie ook onder ANBI VKK