De Vrij-Katholieke kerk staat in de traditie van het Christendom. De zienswijze van deze kerk over God, mens en schepping wijkt echter in een aantal opzichten wezenlijk af van die traditie. De VKK staat volledig los van de rooms katholieke kerk. Zij verkondigt de Christelijke leer, geïnspireerd vanuit theosofie en gnosis. De Vrij-Katholieke Kerk vindt dat iedereen volkomen vrij moet zijn om een eigen zienswijze te vormen. Ieder mens draagt daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Alleen in zo´n klimaat kan de mens zich verder geestelijk ontwikkelen. In haar naam staat vrij daarom, naast onafhankelijkheid, ook voor vrijheid bij het uitleggen en begrijpen van de bijbel en andere oorspronkelijke geschriften en bij het interpreteren van de de vrij-katholieke opvattingen. In haar naam duidt katholiek er verder op dat deze kerk in haar oorspronkelijke betekenis universeel is en deel uitmaakt van Christus´ onzichtbare Kerk, waarvan de zichtbare kerken slechts afspiegelingen zijn.

Vrij en Katholiek

terug terug verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement