terug terug verder verder

Wijdingen - deurwachter

Wijding tot Deurwachter

De tekst van de wijding zegt het volgende: In vroeger dagen was het de plicht van de deurwachter de klok te luiden en de kerk op de vastgestelde tijden voor de gelovigen te openen, maar deze voor de niet-gelovigen gesloten te houden, het boek klaar te leggen voor de priester en nauwkeurig de inventaris van de kerk te bewaken, opdat daarvan niets verloren zou gaan. Tegenwoordig zijn deze plichten niet langer aan het ambt van deurwachter verbonden. Zij zijn veeleer als symbolen te beschouwen, waaraan een zedelijke betekenis is te hechten. Zo is het de plicht van de deurwachter de sleutels je hart steeds gereed te houden om met deze sleutels je hart voortdurend te openen voor al wat edel en goed is, maar gesloten te houden voor slechte en onwaardige ingevingen. En zoals het je plicht is over je eigen hart te waken, zo behoor je ook de harten van anderen ontvankelijker te maken, opdat zij zich voor het goede openstellen, en hun met overtuigingskracht hogere idealen voor te houden. God heeft ons namelijk het vermogen gegeven zuivere gevoelens te hebben. Een vermogen dat van grote waarde kan zijn in Zijn dienst. Omdat iemands aandoeningen -los van het niveau waarop zij staan- een uiting zijn van de goddelijke kracht die in hem of haar woont, mogen zij niet worden onderdrukt, maar behoren op een hoger peil te worden gebracht, gewijd aan de dienst van God. Als door zelfzuchtige gevoelens of zorgeloosheid onze aan¬doeningen egoïstisch mochten zijn geworden, dan is het onze plicht ze niet uit te roeien, maar te zuiveren en tot een hoger niveau op te voeren. Toewijding aan God en aan de medemens in de plaats te stellen van toegeven aan eigen genoegens. De liefde die geeft zonder daarvoor iets terug te vragen zoveel mogelijk in de plaats te stellen van eigenliefde; geen liefde van anderen verwachtend, maar steeds bereid zijn liefde te geven. Kenmerk: Toewijding. Deugden: Toewijding, eenpuntig denken, liefde, tederheid, intuïtie, verknochtheid, eerbied. Ondeugden: Zelfzuchtige en jaloerse liefde, teveel op anderen steunen, partijzucht, zelfmisleiding, sektarisme, bijgeloof, vooroordeel, te snelle gevolgtrekkingen, felle gramschap. Kwaliteiten: Kracht, zelfopoffering, reinheid, waarheidsliefde, verdraagzaamheid, kalmte, evenwicht en gezond verstand. Een van de essenties in de tekst is: niet tegen iets te vechten, maar om een minder goede kwaliteit om te buigen naar iets goeds. Ergens tegen vechten levert meestal een averecht effect op. Stel je een nieuw, positief doel. Daardoor kun je iets negatiefs transformeren naar iets positiefs. Iets goeds, waar je wat aan kunt hebben en dat voldoening geeft. Uiteindelijk ben je de wachter van je eigen weg. Deurwachter met de sleutel naar je eigen hart.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement