terug terug verder verder

Wijding tot Lezer

Het verstand kan de emotie beteugelen. De emotie beteugelt het ego. De tekst zegt: Het was vroeger de taak van de lezer voor te lezen voor degene die zal prediken, de lessen te zingen en het brood en alle nieuwe vruchten te zegenen. De diepe achtergrond van zijn ambt bestaat nog steeds daarin, dat hij de gaven van zijn verstand moet wijden aan het verheerlijken van God. Het is nu uw plicht uw denkvermogen beter onder controle te krijgen en daarnaast de gedachten van anderen ten goede te beïnvloeden. Zoals u onjuiste gevoelens zult moeten overwinnen en beheersen, zo zal het ook nodig zijn uw gedachten te beheersen. Zoals u weet, bent u niet uw stoffelijk lichaam en evenmin uw gevoelens, hoe verheven en zuiver deze ook mogen zijn. Zo bent u ook niet uw denkvermogen. Uw denkvermogen is een groots en wonderbaar vermogen, dat u is gegeven om God en uw medemens te dienen. Ook dit vermogen zal uw dienaar en niet uw meester moeten zijn. Het is daarom noodzakelijk het zorgvuldig te leiden en te oefenen. Dit is het specifieke doel van deze wijding. U zult gewaar worden, dat het denkvermogen de neiging heeft regelmatig af te dwalen en dit dient u ook onder controle te krijgen. U moet nu het vermogen ontwikkelen uw gedachten te concentreren, opdat u met goed gevolg de heilige wetenschap zult kunnen bestuderen om vervolgens de resultaten aan anderen door te geven. Kenmerken: Deugden: Nauwkeurige uiteenzetting, rechtvaardigheid, doorzettingsvermogen, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, scherp verstand. Ondeugden: Grove kritiek, bekrompenheid, aanmatiging, onverzoenlijke geaardheid, gebrek aan medegevoel en eerbied, vooroordeel. Kwaliteiten: Eerbied, toewijding, medegevoel, liefde, ruimdenkend. Een beeld: De wagenmenner Krishna (een incarnatie van de god Vishnu) geeft aan Arjuna zijn boogschutter, advies hoe hij de strijd moet strijden. Krishna geeft Arjuna advies en spoort hem aan 'zijn plicht' te doen; namelijk het gevecht niet te schuwen, maar dit zo 'goed' mogelijk te voeren. Het advies van Krishna gaat veel verder dan persoonlijk advies aan Arjuna. In zijn uitleg van de 'goede manier' behandelt Krishna de eeuwige vragen ten aanzien van mens, wereld en 'het juist handelen'. Er is op zich niets 'werkelijks' voor de mens om tegen te vechten, alleen het eigen onbegrip. Wanneer dit onbegrip verwijderd is, kan de mens zichzelf en de werkelijkheid kennen. Emoties worden beteugeld. Ons hart en verstand kunnen emoties beteugelen, de mate hangt af van de ontwikkeling van ons hart en verstand. Hart en verstand.

Wijdingen - lezer

Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement