Diensten

H. Lof

Het Heilig Lof is een wondermooie korte dienst, volledig gedragen door zang en muziek en van een geestelijke kracht en schoonheid die geheel anders is dan in de H. Mis. In deze korte dienst worden de toewijding van mensen, engelen en het innerlijk bestuur van de wereld samengebracht tot een stroom van licht en bezieling. Als een energetische mantram verloopt het H. Lof en geeft hen die daar gevoelig voor zijn de gelegenheid de diepste krachten en essentie in hen zelf aan te raken en te versterken. In deze dienst ontvangt de gemeente de zegen Christus zelf door het Allerheiligst Sacrament van het altaar. Het Sacrament wordt eerst uitgesteld op het tabernakel voor aanbidding en verering door de aanwezigen. De dienst bestaat uit: Invocatie en uitstellen van het sacrament in de monstrans 1e gezang en wieroking van het Allerheiligste De litanie als wisselzang tussen celebrant en gemeente in 22 korte verzen 2e gezang en tweede wieroking Gebed en plechtige lofprijzing Zegen met het allerheiligste Afsluiting van het H. Lof en slotgezang. In de kerkgemeente Naarden wordt het H. Lof in de Engelse taal opgedragen. De vertaling Engels - Nederlands vindt u hier.

Dienst van Heling

De dienst van Heling (ook wel Genezingsdienst genoemd), wordt op verzoek uitgevoerd. In de dienst worden de betrokkenen gezalfd met de Ziekenolie op voorhoogd, kruin, keel en nek. De dienst begint met invocatie, confiteor, absolutie en gezang. Dan wordt een tekst gelezen uit Jacobus 5:14-16. Dan volgt zalving en exorcisme. Zij die de ziekenzalving willen ontvangen, komen hiertoe één voor één naar voren. De celebrant zegt dan: In de Naam die boven alle namen verheven is, door de kracht van de + Vader en van de + Zoon en van de Heilige + Geest, verdrijf ik alle invloeden van het kwaad, opdat u gereinigd mag worden zoals het behoort, om dit sacrament van het Heilig Oliesel te ontvangen. De celebrant zalft met olie + op het voorhoofd. In de naam van Christus en onder aanroeping van de aartsengel Rafaël en Onze Vrouwe + zalf ik u met olie, opdat u heling mag verkrijgen, zowel naar ziel als naar lichaam. Dan volgt de +++ kruin, keel en nek en sluit af met de handoplegging:. Moge Christus, [de Zoon van God,] Zijn helende kracht over u uitstorten en u omschijnen met het Licht van Zijn Liefde. De dienst wordt, eventueel met communie-uitreiking, afgesloten met de zegen.
verder verder terug terug
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement