terug terug

De Heilige Eucharistie in de VKK

De Eucharistie (H. Mis) is een sacrament. De plaats en werking van de viering van de H. Mis in de daarvoor consacreerde ruimte, kent vele facetten en werkingen.

De Esoterische Tempel

Terwijl de Eucharistieviering plaats vindt, wordt een esoterische tempel opgebouwd. Aan het begin van de H. Mis wordt door de priester een engel aangeroepen. Dit wordt gedaan met het verzoek om een geestelijke tempel te bouwen, die dienen zal om de kracht en de zegen van God uit te storten over de mensheid. De tempel wordt door de engel gebouwd door te beginnen met de vloer. Deze bestaat uit vierhoekige piramiden (figuur 2) die om en om een hechte vloer vormen. In veel kerken is om die reden in vroeger tijden een vloer gelegd van roze en blauwe tegels, in een diagonaal patroon, als symbool van het esoterische bouwwerk dat tijdens de mis wordt opgetrokken. De engel maakt daarbij gebruik van de energie die in de vorm van lof en eer door de aanwezigen geuit wordt in het begin van de H. Mis. Zie figuur 1.

De Heilige Eucharistie in de VKK

verder verder Lees verder Lees verder
Figuur 1
Figuur 2
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement