terug terug verder verder

Wijdingen - exorcist

Wijding tot Exorcist

Op het pad van ontwikkeling komen we nu aan, waar de kwaliteiten van al het voorafgaande samenkomen. Kennis van ceremonieel werk, ordelijk zijn, toewijding en er voor anderen zijn, mentale kennis der dingen, medegevoel. Nu komen aspecten als empathie, mededogen en vertrouwen in zicht. Ook zelfbeheersing en oprechtheid. De kracht het werk te doen vanuit een onbevooroordeeld uitgangspunt. Leeg als het ware. In de tekst krijgt de mens een bepaalde macht en de daarbij behoren verantwoording en verplichtingen: In de oude Kerk was het de plicht van de exorcist negatief op een mens inwerkende krachten uit te bannen, de aanwezigen te waarschuwen, dat zij die niet ter communie wensten te gaan plaats moesten maken voor degenen, die dat wel wensten. Ook had hij de plicht om bij de heilige dienst voor het water te zorgen. Het boek van exorcismen werd hem toentertijd overhandigd met de woorden: "Neem dit boek, prent in uw geheugen de tekst van deze exorcismen en heb de macht aan bezetenen, hetzij gedoopten of catechumenen, de hand op te leggen." De kandidaat werd echter ook gewaarschuwd, dat, wanneer hij of zij duivels uit de lichamen van anderen uitwierp, allereerst zijn eigen lichaam en denkvermogen van onreine en onzuivere invloeden bevrijd moesten zijn, daar men anders gevaar liep door datgene te worden overmeesterd, dat men bij anderen uitbande. Want slechts dan zou hij of zij in staat zijn veilig de demonen in anderen te bedwingen, wanneer men eerst hun veelzijdige invloeden in zichzelf zou hebben overwonnen. Als exorcist zal het dan onder andere de plicht zijn u in te spannen om de macht van de wil te ontwikkelen en door die wilskracht de geest van afgescheidenheid en zelfzucht uit uzelf te bannen. Wanneer u geleerd zult hebben uw eigen onvolkomenheden en minder goede gewoonten te beheersen, dan zult u beter in staat zijn anderen hierin helpend terzijde te staan. Niet alleen door uw voorbeeld in uw eigen leven, maar ook in het geven van kennisoverdracht en soms zelfs door rechtstreeks ingrijpen. Kenmerken: Deugden: Empathie, medegevoel, lichamelijke moed, edelmoedigheid, toewijding, vlug van begrip en waarneming. Ondeugden: Egoïsme, zwaartillend, onnauwkeurigheid, gebrek aan zedelijke moed, sterke hartstochten, traagheid, buitensporigheid. Kwaliteiten: Rust, vertrouwen, zelfbeheersing, zuiverheid, onzelfzuchtigheid, nauwkeurigheid, verstandelijk en zedelijk overwicht. Geloven in jezelf. Maar door je ook steeds te realiseren, dat de persoon tegenover je voor jou een spiegel kan zijn. Daarom is zelf exercitie, het leren kennen van jezelf, een wezenlijk iets dat onder exorcisme verstaan kan worden. Het simpele gegeven, dat Christus ons leert: “wie zichzelf niet kent, kent niets”, is hier alles zeggend.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement