Wat is de Vrij-Katholieke Kerk

Een ceremoniële kerk De Vrij-Katholieke Kerk is één van de meer dan dertig katholieke kerken in de wereld die onafhankelijk zijn van Rome, zoals de Grieks Orthodoxe, de Koptische, de Oud-Katholieke Kerk enz. Zij verkondigt de Christelijke leer en bedient de zeven sacramenten, die als kanalen beschouwd worden voor de zegen van Christus. Het is en kerk waar in vrijheid van denken en van geloof bestaat. Er is natuurlijk evenwicht tussen ceremoniële eredienst en het toegewijd streven naar het hogere. Zij gebruikt een liturgie in de landstaal, die zo ontworpen is dat een vreugdevol en inspirerend verlangen doorklinkt. De Vrij-Katholieke Kerk verwelkomt allen bij haar erediensten. Naast het bijwonen van de erediensten is er ruimte voor hen die naar geestelijke verlichting zoeken. Zij biedt vrijheid van geloof De Vrij-Katholieke Kerk richt geen scheidsmuren rond haar altaren op. Allen die in een geest van eerbied haar altaren naderen zijn welkom bij de Heilige Communie en bij alle andere erediensten. Welke mening of geloof iemand heeft wordt als zijn eigen zaak beschouwd. Groei van het geestelijke versterkt het inzicht naar waarheid die een ieder voor zichzelf, en op zijn eigen wijze, moet ontdekken. Indien er geen volledige vrijheid van denken is wordt geestelijke vooruitgang vertraagd. Kortom, het verschil tussen de Vrij-Katholieke Kerk en alle andere katholieke - en protestante - kerken ligt in het feit dat de aloude sacramentele eredienst hier samenvalt met de grootste mate van vrijheid
terug terug verder verder
van opvatting. Zij leidt haar eigen geestelijkheid op De geestelijken in onze kerk worden opgeleid door het Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE). De opleiding is meer jarig en omvat zowel trainingen aan het altaar alsmede studie (veel zelfstudie) en weekendbijeen- komsten. Wijdingen De wijdingen van de geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk werden verkregen via de Oud-Katholieke Kerk welke meer dan twee eeuwen geleden onafhankelijk werd van Rome. Door deze Apostolische Successie, sinds de tijd van Christus ononderbroken, voelt zij zich verbonden met de historische kerk aller eeuwen. De geestelijken zijn vrijwilligers Omdat alle geestelijke vrijwilligers zijn, voorzien zij in hun eigen onderhoud, zowel werkzaam in een profane baan of zelfstandige. Ook na hun pensionering blijven zij actief in de VKK. De geestelijken worden vrij gelaten te trouwen en verrichten het kerkelijk werk in hun vrije tijd zonder persoonlijke geldelijke vergoeding. Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijk geweten van de gelovigen. De geestelijkheid ondersteunt de spirituele ontwikkeling van hen die aangeven daar behoefte aan te hebben en stimuleert de persoonlijke innerlijke ontwikkeling.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement