De zeven traditionele sacramenten

In de visie van de Vrij-Katholieke Kerk is Christus aanwezig in het hart van ieder mens; dat is hij, volgens de leer van alle katholieke kerken, ook in het sacrament van het altaar. Tijdens de Heilige Mis schept dit centrale sacrament de ruimte om tot een gezamelijke of persoonlijke mystiek te komen. Evenals de andere katholieke kerken, kent de Vrij-Katholieke Kerk nog zes overige sacramenten, namelijk, * het sacrament van de Doop * het Vormsel * de Absolutie * het Oliesel * het Huwelijk * en de Priesterwijding. De Heilige Mis wordt elke zondag in alle kerkgemeenten opgedragen. Ook wie niet gedoopt is of de Vrij-katholieke leer niet onderschrijft, maar het altaar met eerbied en in geloof nadert, kan ter communie gaan. Naast de erediensten, zoals het Heilig Lof, bestaat ook een dienst van Heling (genezingsdienst), waarbij de hulp van engelen wordt ingeroepen.
verder verder home home
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement