Organisatie VKK (4)

De Clericale Synode (CS)

Alle priesters en diakens maken deel uit van de Clericale Synode (CS). De taak van de CS is door onderling contact van haar leden bij te dragen tot het welzijn van de VKK in Nederland. Ook is het haar taak gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de Regionaris en het CKB.
terug terug verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Recent is in de synode besloten welke taken zij op zich wil nemen. Deze taken zijn: 1. Het onderling regelen van de personele inzet voor de dienstroosters op zondagen. 2. Het programma en de inhoud van het jaarlijkse kerkcongres opstellen. De organisatie van het congres blijft een verantwoordelijkheid van het Centraal Kerk Bestuur (CKB). 3. De synode wil de agendapunten van Algemenen Bisschoppelijke Synode (ABS) vooraf inhoudelijk kunnen bespreken en haar ideeën voorleggen aan de Regionaris. 4. De synode neemt op zich om voorstellen van geestelijke aard die worden aangereikt uit de kerkgemeenten en/of uit haar leden voortkomen, voor te bereiden voordat deze via de Vicaris Generaal worden aangereikt aan de Regionaris. 5. Bij behandeling van agendapunten van geestelijke aard door het CKB, wil de CS vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van de CS wordt opgenomen als permanent lid van het CKB. De leden van de synode voelen zich verantwoordelijk voor het opdragen van de diensten in de kerkgemeenten. Bovendien nemen zij de pastorale zorg op zich binnen de eigen kerkgemeente. De geestelijkheid beantwoordt vragen van leden en belangstellenden over allerlei spirituele aspecten. De geestelijkheid verzorgt gemeenteavonden waarin specifieke thema’s worden behandeld. Samenstelling Clericale Synode Dagelijks bestuur vanaf 2017: Voorzitter Pr. Christiaan de Moraaz Imans Secretaris Pr. Piet Standaar Lid Pr. Wies Kuiper