{
verder verder

Wnd. eerstaanwezend priester: mgr. Gert Jan van der Steen, Den Haag, tel. 06-54774547

Priester: mevr. I. Engelse, Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-313975

Diaken: J.J.W. (Jack) de Graaf, Rotterdam, tel. 010-465 98 61

 


Bestuur van de Kerkgemeente

Voorzitter        : De heer J.J.W. (Jack) de Graaf, Rotterdam
                                  Telefoon: 010-465 98 61    Email: j.j.w.graaf@versatel.nl
 
Penningmeester: De heer C.C. Shum (roepnaam eveneens Shum), Rotterdam
                                  Telefoon: 06-295 155 05    Email: 56shum@gmail.com
 
Secretaris       : mevrouw J. (Janny) Looijschelder-Voedstra, Rotterdam.
                                  Telefoon: 010-8184149   Email: j.looijschelder@upcmail.nl 

 

HET GEBED VAN SINT FRANCISCUS

Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede !
Laat mij liefde zaaien, waar haat is,

Hoop, waar wanhoop is,
Vreugde, waar droefheid is,
Licht, waar duisternis is.

O, Goddelijke Meester,
Vergun mij niet zo zeer te zoeken naar troost,
Dan wel te troosten.
Niet zo zeer te verlangen begrepen te worden,
Dan wel te begrijpen.
Niet zo zeer te verlangen liefgehad te worden,
Dan wel lief te hebben.

Want, het is in het geven, dat wij ontvangen,
Het is in het vergeven, dat wij vergeving ontvangen,
Het is in het sterven, dat wij geboren worden tot eeuwig leven.

Door Christus onze Heer, AMEN

Diverse Onderwerpen/artikelen

Kerkgemeente Rotterdam St. Franciscuskerk Gerrit van der Lindestraat 65, 3022 TE Rotterdam